Ar lauksaimniecības zemi veiktie darījumi


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

Pakalpojumu reglamentējošie normatīvie akti:

Likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos;

Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr.748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi».


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesnieguma veidlapa fiziskām personām (.docx);

Iesnieguma veidlapa juridiskām personām (.doc).


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Valmieras pagasta pārvalde, 12. kabinets,

Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 18.00;
Otrdienās - ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 17.00;
Piektdienās - no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 16.00.


ZEMES IEGĀDES DARĪJUMU REĢISTRS

Zemes iegādes darījumu reģistrs, kuri noslēgti līdz 2014. gada 31. oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017. gada 30. jūnijam (pievienotais fails).