Kapsētu pakalpojumi


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Burtnieku novada kapsētās noteikti šādi maksas pakalpojumi (Bez PVN):

 • Par jaunu kapu vietu:
          1 vietīga (5,24m2) EUR 6,00,
          2 vietīga (7,5m2) EUR 12,00,
          3 vietīga (9m2) EUR 18,00,
          4 vietīga (12m2) EUR 24,00;
 • Kapa vietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā EUR 4,00;
 • Kapličas noma līdz apbedīšanai (viena diennakts) EUR 2,00;
 • Kapličas sagatavošana EUR 8,00;
 • Celiņa nolikšana par katriem 25 m EUR 0,40;
 • Zvanīšana ar kapličas zvanu EUR 4,00;
 • Vienreizēja atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētā EUR 7,00.

APSAIMNIEKOTĀJU KONTAKTI

Kapsēta Apsaimniekotājs Pārzinis Kontakti
Ēveles kapi Ēveles luterāņu baznīcas draudze Skaidrīte Kalniņa 64733652
Matīšu kapi Burtnieku novada pašvaldība Ingrīda Ārmane 26199854
Rencēnu kapi SIA „BN Komforts” Dace Kaģe 26592190
Burtnieku vecie kapi SIA „BN Komforts” Dace Kaģe 26592190
Burtnieku jaunie kapi SIA „BN Komforts” Dace Kaģe 26592190