Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Tirgoties publiskās vietās var tikai ar Burtnieku novada pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. To izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

Personām,  kuras  vēlas  saņemt  Pašvaldības  saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības noteiktās ielu tirdzniecības vietās, publisku pasākumu organizēšanas vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu Burtnieku novada administratīvajā  teritorijā, jāvēršās Burtnieku novada pašvaldībā.

Ja  atļauja  tiek  izsniegta  tirdzniecībai  pie  pastāvīgās  tirdzniecības  vietas,  kas  atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, tās darba laiks nedrīkst sākties agrāk par plkst. 7.00 un būt ilgāks par plkst. 22.00.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai  saņemtu  Burtnieku novada pašvaldības  saskaņojumu  ielu  tirdzniecības  vietas  iekārtošanai  vai sabiedriskās  ēdināšanas  pakalpojumu  sniegšanai  un  saņemtu  pašvaldības  atļauju  ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniedz:

Iesniegumu ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai (pievienotais fails) vai

Iesniegumu ielu tirdzniecības organizēšanai (pievienotais fails);

pievieno  vai  uzrāda  šādus  dokumentus, pievienojot tam normatīvajos aktos noteiktos dokumentus:

  • licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības  veida  veikšanai  ir  nepieciešama  licence  (speciālā atļauja);
  • dokumenta,  kas  apliecina  tirdzniecības  dalībnieka  tiesības  iesaistīties  pārtikas apritē, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pārtikas precēm;
  • fiziska persona iesniedz zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot  oriģinālu),  ja  ir pieteikta  tirdzniecība  ar pašu  ražotu  lauksaimniecības produkciju

NORMATĪVIE AKTI, KAS REGULĒ PAKALPOJUMA SNIEGŠANU

Burtnieku novada pašvaldības sastošie noteikumi Nr. 11/2011 "Ielu turdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Burtnieku novadā"


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Tirdzniecība tiek saskaņota  ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju.

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI