Telpu īre


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Burtnieku novada pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem noteiktas šādas īres maksas:

•    Dzīvojamā telpa bez ērtībām                EUR 0,09 par 1m² mēnesī.
•    Dzīvojamā telpa ar daļējām ērtībām      EUR 0,11 par 1 m² mēnesī.
•    Dzīvojamā telpa ar visām ērtībām         EUR 0,14 par 1 m² mēnesī.
•    Sociālā dzīvokļa īres maksa                EUR 0,03 par 1 m² mēnesī.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI