Bezmaksas ēdināšana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Burtnieku novada pašvaldība (turpmāk-Pašvaldība) nodrošina bezmaksas ēdināšanu:

  • Pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem tā netiek nodrošināta valsts mērķdotācijas veidā;
  • Burtnieku novada deklarētiem izglītojamajiem, kuri pamata izglītību apgūst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 41.punktā minētajā administratīvajā teritorijā ietilpstošo pašvaldību izglītības iestādēs, kuriem tā netiek nodrošināta valsts mērķdotācijas veidā vai ar citas pašvaldības domes lēmumu, ar nosacījumu, ka izglītojamā un viena no vecākiem (aizbildņiem) deklarētā dzīvesvieta pēdējos desmit mēnešus nepārtraukti ir Burtnieku novadā”;
  • Burtnieku novada deklarētiem izglītojamajiem (5 un 6 gadi), kuri obligāto pirmsskolas izglītības programmu apgūst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 41.punktā minētajā administratīvajā teritorijā ietilpstošo pašvaldību vai privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas apmācības programmas, kuriem tā netiek nodrošināta ar citas pašvaldības domes lēmumu, ar nosacījumu, ka izglītojamā un viena no vecākiem (aizbildņiem) deklarētā dzīvesvieta pēdējos desmit mēnešus nepārtraukti ir Burtnieku novadā;
  • Izņēmumu kārtībā lēmumu par bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu pieņem Pašvaldības dome.

NORMATĪVAIS AKTS, KAS REGULĒ PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

Burtnieku novada pašvaldības noteikumi Nr. 11/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības bezmaksas ēdināšanas kārtību izglītojamajiem


Ēdināšanas maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (aktuāli par bērniem līdz 5gadu vecumam)

Burtnieku novada pašvaldība arī 2020. gadā turpina nodrošināt ēdināšanas maksas atlaides bērniem, kuri apmeklē kādu Burtnieku novada izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Atlaides tiek piemērotas 100% un 50% apmērā un to saņemšanai tiek izvirzīti vairāki nosacījumi. Ēdināšanas maksas atlaidi var saņemt:
 
1. 100% apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk kā 2,60 EUR/dienā, Burtnieku novadā vairāk kā 6 mēnešus deklarētām daudzbērnu ģimenēm, ja novadā deklarēti abi bērna vecāki vai personas, kuras pilda vecāku pienākumus(likumiskais pārstāvis) un kuru apgādībā atrodas bērni, vai daudzbērnu ģimenēm, kurās ir tikai viens no vecākiem, ir trīs vai vairāk bērni, nav noteikts trūcīgās ģimenes statuss un nav piešķirta ēdināšanas maksas atlaide saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;
2. 50% apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk kā 1,30 EUR/dienā, Burtnieku novadā vairāk kā 6 mēnešus deklarētām daudzbērnu ģimenēm, ja novadā deklarēts tikai viens no bērnu vecākiem, kurās aug trīs vai vairāk bērni, nav noteikts trūcīgās ģimenes statuss un nav piešķirta ēdināšanas maksas atlaide saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, kurš apmeklē kādu Burtnieku novada izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 
3. 100% apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk kā 2,60 EUR/dienā, Burtnieku novadā vairāk kā 6 (sešus) mēnešus deklarētām ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, nav noteikts trūcīgās ģimenes statuss un nav piešķirta ēdināšanas maksas atlaide saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, kurš apmeklē kādu Burtnieku novada izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 

Izņēmuma gadījumā ēdināšanas maksas atlaidi noteikto atlaižu apmērā par katru bērnu mēnesī var piešķirt:

a) Valmieras pagastā deklarētām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja bērnam nav nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē  “Burtiņš”, bet bērns ir uzņemts rindā; 
b) Burtnieku novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja bērns mācību gadā līdz 2020.gada 30.maijam pabeidz kādu Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi; 
c) daudzbērnu ģimenei un ģimenei, kurā ir bērns ar īpašām vajadzībām, kas ir iegādājusies nekustamo īpašumu Burtnieku novadā un tajā ir vecāku un bērna (-nu) deklarētā dzīvesvieta. 
 
Noteiktās atlaides attiecināmās arī uz audžuģimenē ievietotiem vai aizbildnībā esošiem bērniem. 

Aicinām pievērst uzmanību, ka apmaksa tiks pārtraukta, ja ģimene vairs neatbildīs noteikto atlaižu kritērijiem! Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums informēt Burtnieku novada pašvaldības Sociālo dienestu par izmaiņām deklarēšanās adresē un ģimenes sastāvā. Apzinātas maldināšanas vai nepatiesas un nepilnīgas informācijas sniegšanas gadījumā, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru, bērnu likumiskajam pārstāvim būs jāatmaksā pašvaldības apmaksātais pabalsts. 
 
Maksa par ēdināšanu tiks pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, kurš nodrošina ēdināšanas pakalpojumu attiecīgajā izglītības iestādē, atbilstoši Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā iesniegtajam rēķinam.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Pieprasījumu ēdināšanas maksas atlaidei var iesniegt Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Nepieciešams iesniegt arī dokumentus, kuri apliecina atbilstību pabalsta saņemšanai minētajiem kritērijiem. 


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit