Pieprasījums par personas deklarētās dzīvesvietas adreses noskaidrošanu


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu.

Savukārt bezmaksas e-pakalpojums „Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” - ierakstot personas kodu un iedzīvotāja norādīto deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pakalpojums dod iespēju veikt bezmaksas pārbaudi - vai iedzīvotāja sniegtā informācija par tā dzīvesvietu sakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā ierakstīto personas deklarētās dzīvesvietas adresi. Šādā veidā jebkurš uzreiz tiešsaistē var pārbaudīt vai persona savu dzīvesvietas adresi ir norādījusi korekti.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesnieguma veidlapa (.doc);

Personu apliecinošs dokuments;

Dokuments, kas pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, miršanas apliecība, laulības apliecība u.tml.).


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta administrācija,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI