Bibliotēkas

Burtnieku novadā darbojas septiņas bibliotēkas. Tās ir pagastu kultūras, informācijas un novadpētniecības centri. Bibliotēkas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un tās izmantošanu iedzīvotājiem. Burtnieku novada  pašvaldības  bibliotēkas par prioritāti izvirzījušas novadpētniecību par pagastu vēsturi. 

Katru  gadu  bibliotēkas  piedalās  Ziemeļvalstu  bibliotēku  nedēļā  ar  īpašiem lasījumiem  bērniem. Lielākā  aktivitāte  ir  lasīšanas  veicināšanas  programma  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Katru gadu kādā no novada bibliotēkām tiek rīkots “Bērnu, jauniešu un vecāku” pašu aktīvāko lasītāju noslēguma pasākums ar dažādām aktivitātēm.

Pirms bibliotēkas apmeklējuma ieskaties elektroniskajā Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogā!  Iespēja skatīt savu bibliotēkas kontu internetā, kā arī rezervēt vajadzīgās grāmatas. Lietotājvārdu un paroli jautāt bibliotēkā.