Sports

Burtnieku novada pašvaldība iestājas par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Tradicionāli pašvaldība organizē Burtnieku novada vasaras sporta spēles, ziemas sporta spēles un senioru sporta spēles, kuras pulcina lielu sportot gribētāju skaitu. Viens no Burtnieku novada sporta attīstības koncepcijas galvenajiem vadmotīviem ir arī sporta biedrību pašiniciatīvas veicināšana, atbalstot sporta pasākumus un sportistu dalību dažāda mēroga sacensībās.