SIA "BN Komforts"

Tālrunis: 22025761

E-pasts: bnkomforts@burtniekunovads.lv

Adrese: Valmieras iela 13, Rencēni,  Burtnieku nov., LV 4232

Mājas lapa: http://bn-komforts.mozello.lv/

SIA “BN Komforts” 100% kapitāldaļu pieder Burtnieku novada pašvaldībai. Līdz 2012.gada 28.septembrim Burtnieku novada pašvaldība bija 100% kapitāldaļu turētāja divās kapitālsabiedrībās: SIA “VP Komforts” un SIA „Renete”. 2012.gada 21.martā dome pieņēma lēmumu uzsākt abu minēto sabiedrību reorganizāciju, kuras rezultātā SIA “Renete” pievienoja pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VP Komforts” (iegūstošā sabiedrība). Kapitālsabiedrību reorganizācijas process tika pabeigts 2012.gada 28.septembrī, vienlaicīgi tika mainīts iegūstošās kapitālsabiedrības nosaukums uz SIA „BN Komforts”.

SIA “BN Komforts” pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu sniegšana Rencēnu, Ēveles, Vecates, Matīšu, Burtnieku un Valmieras pagastu iedzīvotājiem.  Ar komunāliem pakalpojumiem saprot ūdenssaimniecības un siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumus. Ar Komunālajiem pakalpojumiem tiek nodrošināti vairāk kā 1500 klienti. Uzņēmums sniedz arī citus pakalpojumus: teritorijas labiekārtošanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, sētnieka pakalpojumi, zāles pļaušana, sniega attīrīšana, kapsētu apsaimniekošana u.c.