Burtnieku novada ainavas

2013. gada jūlijā tika īstenots sen lolots sapnis – izdota grāmata  „Burtnieku novada ainavas”, kas kalpo kā ceļvedis kultūrvēstures, dabas un dzīvesvides vērtībās. Grāmata stāsta par novada vietām laikā un telpā, kā tās veidojušās dažādos laikmetos, kas šķiet nozīmīgas šodien, bijis vērtīgs pagātnē un būs svarīgs nākotnē. Taču ainava nav tikai skats vai stāsts, ainavā ir smaržas, skaņas, ainavā var just vēju, zemi, ūdeni, ainavā atrodas daudzas nozīmīgas atmiņas. Grāmata ir aicinājums novada ainavas izjust visā to pilnībā, iepazīt un atklāt tās no jauna atkal un atkal.

Anitas Zariņas, Margaritas Vološinas, Anitas Seļickas un Mārtiņa Lūkina veidoto grāmatas elektronisko versuju var apskatīt un lejuplādēt šeit (klikšķināt uz attēla)!