Dzimtsarakstu nodaļa

Jurdiskā adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Apmeklētāju pieņemšana: Viestura laukumā 2A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.


Kontakti:

Vadītāja: Daina Gustsone, tālr. 64207076, 29388170, e-pasts: daina.gustsone@burtniekunovads.lv

Vadītājas pienākumu izpildītāja: Renāte Grišāne, tālr. 64207076, 28383046, e-pasts: renate.grisane@burtniekunovads.lv


Normatīvie akti, kas nosaka Dzimtsarakstu nodaļas darbību:

 Izstrādāts DirectHit