Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219
Vadītāja: Daina Gustsone
Kontakti: tālr. 64207076, 29388170, 
e-pasts: daina.gustsone@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās 8.00-11.00, 14.00-17.00.


Normatīvie akti, kas nosaka Dzimtsarakstu nodaļas darbību: