Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

Adrese: Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232
Tālrunis: 26554420
Fakss: 64268650
E-pasts: rencenu.biblioteka1@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Andra Auniņa

Darba laiks:

P. Slēgts
O. 8.45-12.00 un 13.00-18.00
T. 8.45-12.00 un 13.00-18.00
Pk. 8.45-12.00 un 13.00-18.00
S. 9.00-16.00, katru otro sestdienu, sākot ar 2020. gada 11. janvāri
Sv. Slēgts

Katra mēneša pirmā piektdiena ir metodiskā diena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Rencēnu pagasta 1. bibliotēka ir pagasta informācijas centrs, kurā interesenti var piekļūt ne tikai grāmatu un periodisko izdevumu krātuvei, bet arī internetam. Darbojas arī tūrisma informācijas punkts. Ik gadu bibliotēkā apkalpo aptuveni 230 lietotājus un lasītājiem ir pieejamas aptuveni 6590 grāmatas un vairāki periodiskie izdevumi.
 
Aktīvākie bibliotēkas apmeklētāji ir bērni, kuri lielākoties izmanto datorus. Bibliotēkā ar informatīvi izglītojošiem pasākumiem cenšas tos piesaistīt arī grāmatu lasīšanai. Sadarbojoties ar Rencēnu pamatskolu un pirmskolas izglītības iestādi „Zīļuks”, bērni tiek iesaistīti dažādos pasākumos un programmās, kas veicina interesi par literatūru. Īpaša sadarbība notiek ar Camphill ciemata "Rožkalni" jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. 
 
Bibliotēka veic arī nozīmīgu ieguldījumu Rencēnu pagasta novadpētniecībā. Tiek veidoti materiāli par Rencēnu pagasta vēsturi, novadniekiem, uzņēmumiem, aizsargājamajiem dabas objektiem u.c. Sava muzeja bibliotēkai nav, tāpēc informācija tiek uzglabāta Rencēnu pamatskolas muzejā. Materiāli ir pieejami ikvienam interesentam. 
 
Tradicionāli bibliotēka apmeklētājus aicina piedalīties:
 • KKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”;
 • Dzejas dienās, kurās tiek organizētas tikšanās ar literātiem un lasījumi;
 • Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas literatūras lasījumos.

Bibliotēkas pakalpojumi:
 • Literatūras izsniegšana uz mājām (arī žurnāli un laikraksti);
 • Brīvpieeja fondam un jaunākajai periodikai;
 • Uzziņu sniegšana;
 • Pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu;
 • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;
 • Pieeja elektroniskajām datu bāzēm (Letonika, Lursoft); 
 • Pastāvīga jauno grāmatu ekspozīcija;
 • Pieeja starpbibliotēku abonementam (SBA), kas sniedz iespēju bibliotēkas reģistrētajam lietotājam pasūtīt grāmatas, žurnālus, žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas no citām bibliotēkām;
 • Dokumentu kopēšana un drukāšana (maksas pakalpojums);
 • Citi.

Pirms bibliotēkas apmeklējuma ieskaties elektroniskajā Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogā!  Iespēja skatīt savu bibliotēkas kontu internetā, kā arī rezervēt vajadzīgās grāmatas. Lietotājvārdu un paroli jautāt bibliotēkā.

 
 
 

Pievienotie faili