Rencēnu pagasta 2. bibliotēka

Adrese: Lizdēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4231
Tālrunis: 26335559
Darba laiks: ceturtdienās 9.00-17.00;  katru otro sestdienu 9.00-15.00, sākot ar 2020. gada 4. janvāri
 
Rencēnu pagasta 2. bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam. Bibliotēka ir vieta, kuras redzeslokā ir visu vecuma grupu iedzīvotāji ar dažādu izglītības līmeni un interešu spektru, kur ikviens apmeklētājs ir gaidīts un saņem savām interesēm un vēlmēm atbilstošus pakalpojumus. 
 
Pirms bibliotēkas apmeklējuma ieskaties elektroniskajā Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogā!  Iespēja skatīt savu bibliotēkas kontu internetā, kā arī rezervēt vajadzīgās grāmatas. Lietotājvārdu un paroli jautāt bibliotēkā.
 
Bibliotēkas pakalpojumi:
  • Literatūras izsniegšana uz mājām (arī žurnāli un laikraksti);
  • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;
  • Pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu;
  • Pieeja elektroniskajām datu bāzēm (Letonika, Lursoft); 
  • Datorlietošanas apmācības un konsultācijas;
  • Novadpētniecības materiāli;
  • Pieeja starpbibliotēku abonementam (SBA), kas sniedz iespēju bibliotēkas reģistrētajam lietotājam pasūtīt grāmatas, žurnālus, žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas no citām bibliotēkām;
  • Dokumentu kopēšana un drukāšana (maksas pakalpojums);
  • Citi.

Informācija internetvietnēs:
www.biblioteka.lv/
www.biblioteka.valmiera.lv/lv
www.valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
www.kulturaskarte.lv

Pievienotie faili