Rencēnu pagasta 2. bibliotēka

Adrese: Lizdēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4231
Tālrunis: 26554420
E-pasts: rencenu.biblioteka2@burtniekunovads.lv

Darba laiks: ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Rencēnu pagasta 2. bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam. Bibliotēka ir vieta, kuras redzeslokā ir visu vecuma grupu iedzīvotāji ar dažādu izglītības līmeni un interešu spektru, kur ikviens apmeklētājs ir gaidīts un saņem savām interesēm un vēlmēm atbilstošus pakalpojumus. 2010. gadā bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem – līdz 2015. gadam.
 
Bibliotēka regulāri aicina apmeklēt izstādes, kuras tiek veltītas rakstnieku un citu ievērojamu cilvēku jubilejām, atceres dienām, valsts svētkiem un starptautiski atzīmējamām dienām. Neizpaliek arī tradicionālie pasākumi kā Dzejas dienas un Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. 
 
Pirms bibliotēkas apmeklējuma ieskaties elektroniskajā Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogā!  Iespēja skatīt savu bibliotēkas kontu internetā, kā arī rezervēt vajadzīgās grāmatas. Lietotājvārdu un paroli jautāt bibliotēkā.
 
Bibliotēkas pakalpojumi:
  • Literatūras izsniegšana uz mājām (arī žurnāli un laikraksti);
  • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;
  • Pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu;
  • Pieeja elektroniskajām datu bāzēm (Letonika, Lursoft); 
  • Datorlietošanas apmācības un konsultācijas;
  • Novadpētniecības materiāli;
  • Pieeja starpbibliotēku abonementam (SBA), kas sniedz iespēju bibliotēkas reģistrētajam lietotājam pasūtīt grāmatas, žurnālus, žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas no citām bibliotēkām;
  • Dokumentu kopēšana un drukāšana (maksas pakalpojums);
  • Citi.

Informācija internetvietnēs:
www.biblioteka.lv/
www.biblioteka.valmiera.lv/lv
www.valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
www.kulturaskarte.lv

Pievienotie faili

 Izstrādāts DirectHit