Veselības aprūpe

Doktorāts

Adrese, pieņemšanas laiki un kontakti

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Burtnieku pagasta doktorāts (Ingas Bērziņas ģimenes ārstes prakse)

Adrese: J. Vintēna iela 7,Burtnieki, Burtnieku pagasts, LV-4206
Tālr. 64226142
Pieņemšanas laiki:
otrdienās 8.00-11.00,
ceturtdienās 13.00-15.00.
Pārējās dienas Valmierā, Jumaras ielā 195, 1. stāvā.
 
Ēveles pagasta doktorāts (Annas Šakares ģimenes ārstes prakse)
Adrese: "Ārsta māja", Ēveles pagasts
Tālr.: 64729458
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās, otrdienās, piektdienās  8.00-11.00,
trešdienās 14.00-17.00.

Uzbrauktuves nav, bet ir zvans pie kāpnēm,
lai izsauktu palīdzību un būtu iespējams iekļūt ēkā

Matīšu pagasta doktorāts
Adrese: Skolas iela 11, Matīšu pagasts, LV-4210
Informācija! G. Dunkura ģimenes ārsta privātpraksē esošās medicīniskās kartes izsniedz to īpašniekiem Matīšu pagasta pārvaldē. Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu!
Rencēnu pagasta doktorāts (Jura Jakovīna ģimenes ārsta prakse)
Adrese: Alejas iela 4a, Rencēnu pagasts, LV-4232
Tālr. 29151077
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās 15.00-17.00,
trešdienās 8.00-11.00,
piektdienās 8.00-11.00.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem doktorātā var iekļūt, ir
uzbrauktuve. Pieejamas pielāgotas labierīcības.

Valmieras pagasta doktorāts 
Adrese: Draudzības iela 12a, Viesturi, Valmieras pagasts, LV-4219
Tālr. 64238539
Pieņemšanas laiki:
Ģimenes ārste Guna Poikāne: pirmdienās, trešdienās, piektdienās 9.00-13.00,
otrdienās, ceturtdienās 15.00-19.00.
Ģimenes ārste Gunta Asafreja: pirmdienās 16.00-19.00,
otrdienās, ceturtdienās 9.00-13.00.

Ir nodrošināta. Ēkas pirmajā stāvā ir ierīkota speciāla telpa veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kā arī  ir pieejama tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pie ieejas durvīm ir izsaukšanas poga un informācija par kārtību, kā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi.

Vecates pagasta medpunkts, ārsta palīgs Ludmila Škoba; ārstniecības iestādes reģistra kods 9671-0002
Adrese:  "Pagastnams", Vecates pagasts, LV-4211
Tālr. 26305515
Pieņemšanas laiki:
Katru dienu 8.00-12.00.

Ir iespējams iekļūt personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir uzbrauktuve. Nav pielāgotas labierīcības personām ar funkcionāliem traucējumiem.Tuvākā iestāde atrodas Mazsalacā, Parka ielā 14.


Ārpus ģimenes ārsta darba laika pieejams ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 - darba dienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 8.00, kā arī brīvdienās un svētku dienās visu diennakti. Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113. Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību iedzīvotāji var iegūt, arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.