Pakalpojumi

Burtnieku novada pašvaldības aicina izvērtēt iespēju pakalpojumus saņemt attālināti vai atlikt uz vēlāku laiku, ja tas nav steidzami. Lai saņemtu speciālistu konsultācijas attālināti, aicinām sazināties ar nepieciešamo speciālistu, zvanot vai nosūtot dokumentus/iesniegumus elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietojot pastkastītē, kas atrodas pie Burtnieku novada pagastu pārvalžu ēkām. Pirms ierašanās noteikti piesakieties iepriekš, jo ir darbinieki, kuri pēc iespējas strādā attālināti un var nebūt pieejami uz vietas! KONTAKTI

Atgādinām un aicinām! Burtnieku novada pašvaldība pieņem bezskaidras naudas maksājumus! Rekvizīti norādīti rēķinā!

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams apmaksāt portāla www.epakalpojumi.lv sadaļā Nekustamais īpašums.

Pieņemam ar eParakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: info@burtniekunovads.lv, pieejamas vairākas iesniegumu veidlapas (ŠEIT), kuras iespējams parakstīt un nosūtīt mums pa pastu vai ievietot pastkastēs pie pagastu pārvaldēm! 

Informācija par izmaiņām apkopota ŠEIT

                                                                       

Izglītība

Dzīvesvietas deklarēšana

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

E-pakalpojumi

Sociālā palīdzība

Pašvaldības atbalsts NVO

Nekustamais īpašums

Būvniecība

Bāriņtiesas pakalpojumi

Telpu noma un īre

Atļaujas

Dažādi maksas pakalpojumi