Pašvaldības atbalsts

Burtnieku novada pašvaldība dažādos veidos atbalsta novada uzņēmējus. Tiek veidota uzņēmējdarbībai piemērota infrastruktūra novada teritorijā, pieejami nekustamie īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām, pieejamas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī tiek līdzfinansēta dalība dažādās izstādēs. Ik gadu Vidzemes uzņēmēju dienās Burtnieku novada pašvaldība aicina komersantus prezentēt sevi Burtnieku novada teltī.

Esošajiem un topošajiem uzņēmējiem tiek rīkots biznesa ideju konkurss “Ideja Burtnieku novadam”. Konkursa ietvaros norisinās jauno uzņēmēju apmācības, labāko biznesa ideju īstenošanai tiek piešķirtas naudas balvas. Par tradīciju kļuvis uzņēmēju godināšanas pasākums “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva”.

Saziņai uzņēmējdarbības un tūrisma jautājumos: Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas attīstības projektu vadītāja Dana Sāre, tālr. 29320067, e-pasts: dana.sare@burtniekunovads.lv

Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Gatis Cukmacis, e-pasts: gatis.cukmacis@burtniekunovads.lv

Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisijas priekšsēdētājs Jānis Matisons, tālr. 29211437

LLKC lauku attīstības konsultante Burtnieku novadā: Inese Gaumane, tālr. 26306139, e-pasts: inese.gaumane@burtniekunovads.lv

Normatīvie dokumenti

Nr. Nosaukums Dokuments Stājas spēkā
5/2018 Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību dalībai Latvijas teritorijā rīkotajās izstādēs Pievienotais fails  
12/2011 Ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Burtnieku novadā Pievienotais fails  03.11.2011.
8/2012 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā Pievienotais fails 14.09.2012.
 4/2009 Par pašvaldības zemes nomu Burtnieku novadā Pievienotais fails  
 12/2018 Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību Pievienotais fails 28.03.2019.
12/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā Pievienotais fails  
1/2019 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā Pievienotais fails 28.03.2019.
14/2012 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Pievienotais fails  
5/2013 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pievienotais fails 13.06.2013.