Budžets

Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2019 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2019. gadam" (pievienotais fails).

Paskaidrojuma raksts Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada budžetam (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 1 "Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžets" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 2 "Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada specbudžets (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem)" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 3 "Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada specbudžets - ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 4 "Burtnieku novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 5 "Burtnieku novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību degvielas apmērs 2019. gadam" (pievienotais fails)

 Izstrādāts DirectHit