Budžets

Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada budžets

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2020 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" (pievienotais fails, PDF).

Pielikums Nr. 1 "Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžets" (pievienotais fails, PDF)

Pielikums Nr. 2 "Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi" (pievienotais fails, PDF)

Pielikums Nr. 3 "Burtnieku novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru" (pievienotais fails, PDF)

Pielikums Nr. 4 "Paskaidrojuma raksts Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada budžetam" (pievienotais fails, PDF)