Burtnieku Ausekļa pamatskola

Adrese: "Burtnieku Ausekļa skola", Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206
Kontakti: tālr. 25600958, 29102355, e-pasts: ausekla.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Ināra Stepanova

Facebook lapa: facebook.com/burtniekuskola

Īstenotā programma: vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111
Pašnovērtējuma ziņojums (2019.g.): pievienotais fails, PDF; pievienotais fails, EDOC

Pievienotie faili