Izsoles

  Izsoles laiks Izsoles vieta Pieteikšanās izsolei Dokumenti                               Informācija
AKTUĀLĀS          

SIA "BN Komforts" atsavina kustamo mantu:

Traktors T – 25 A ar valsts reģistrācijas Nr. T 6365 LM, izsoles sākumcena 1852,00 EUR;
Kravas furgons Volkswgaen Golf ar valsts reģistrācijas Nr. HP 5702, izsoles sākumcena 202,00 EUR
28.11.2019. 9.00. Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā  Ne vēlāk kā līdz 2019.gada 27. novembra plkst. 15.00 ir jāreģistrējas SIA ‘’BN Komforts administrācijā Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā administrācijas darba laikā

Izsoles noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Traktora fotogrāfijas (pievienotais fails);

Kravas furgons Volkswgaen Golf (pievienotais fails)

 
Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums Valmiermuižas ielā 9 dz.29, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 96909000903), kas sastāv no labiekārtota divistabu dzīvokļa ar ērtībām, ar kopējo platību 56,1 m² un pie dzīvokļa īpašuma ietilpstošām kopīpašuma 524/17977 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 96900080370001), kopīpašuma 524/17977 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 96900080370002), kopīpašuma 524/17977 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 96900080370); Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 26 272,00 EUR 26.11.2019. plkst. 10.20 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 25.11.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Zilgmes”- 20, Ēvelē, Ēveles pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 94549000048), kas sastāv no labiekārtota vienistabas dzīvokļa ar ērtībām, ar kopējo platību 34,8 m² un pie dzīvokļa īpašumā ietilpstošām kopīpašuma 335/13546 domājamām daļām no daudzdzīvokļu ēkas (kadastra apzīmējumi 94540070271001), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 94540070271002), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējumi 94540070271003), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējumi 94540070271004) un zemes (kadastra apzīmējums 94549000048); Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 1728,63 EUR 26.11.2019. plkst. 10.10 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 25.11.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Draudzības iela 30, kadastra Nr. 9690 008 0402, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0692), adrese: Draudzības iela 30, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 2802 m², izsoles sākumcena 9 975,93 EUR 26.11.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 25.11.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)

Atsavināmie objekti:

  • Krasta iela 36 kadastra Nr. 9690009 0204, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0172), ar kopējo platību 1459 m², izsoles sākumcena 9 749,76 EUR;
  • Krasta iela 40, kadastra Nr. 9690009 0206, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0174), ar kopējo platību 1986 m², izsoles sākumcena 8 249,76 EUR
26.11.2019. plkst. 10.30 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 25.11.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
 Izstrādāts DirectHit