Izsoles

Par nekustamo īpašumu Hallartes iela, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti:

Hallartes iela 1, kadastra Nr. 9690 008 0669,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0641), ar kopējo platību 1528 m², izsoles sākumcena 15 276,03 EUR;

Hallartes iela 4, kadastra Nr. 9690 008 0668, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0640), ar kopējo platību 1217 m², izsoles sākumcena 13 520,98 EUR;

Hallartes iela 5, kadastra Nr. 9690 008 0671, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0643), ar kopējo platību 1329 m², izsoles sākumcena 14 748,80 EUR.

Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020.gada 1. decembrī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30. novembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz  nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamo īpašumu Krasta ielā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Krasta iela 8 , kadastra Nr. 9690009 0190,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0157), ar kopējo platību 1793 m², izsoles sākumcena 11 834,76 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020.gada 1. decembrī plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30. novembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Lidlauks, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Lidlauks, kadastra Nr. 9670 006 0308, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9670 006 0308), uz kura atrodas mazās aviācijas lidlauks, adrese: “Lidlauks”, Matīšu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 1,42 ha, izsoles sākumcena 7 819,26 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 1. decembrī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30. novembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Artūri” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Artūri” Valmieras pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9690 010 0140), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 010 0140, ar kopējo platību 1,41 ha. Objektā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (mērķa kods 0101). Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 5660,87 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 12.novembrī plkst. 10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 11. novembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Valmieras iela 18, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums Valmieras iela 18, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9678 003 2190), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9678 003 2190, ar kopējo platību 5107 m². Neapbūvēts individuālās apbūves zemes gabals. Pašreizējais zemes galvenais lietošanas mērķis ir noteikts – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 7793,76 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 12.novembrī plkst. 10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 11. novembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Bēršas 125, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Bēršas 125 kadastra Nr. 9678 005 0321, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 005 0321), adrese: Bēršas 125, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 798 m², izsoles sākumcena 2301,91 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 12. novembrī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)

 
 

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit