Izsoles

  Izsoles laiks Izsoles vieta Pieteikšanās izsolei Dokumenti                               Informācija
Nekustamā īpašuma Pikāti 2, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā nomas tiesību izsole 27.06.2019. plkst. 10.10 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 26.06.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi

(pievienotais fails);

Pieteikums

(pievienotais fails);

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 “Lazdas”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā iznomāšana, rīkojot nomas tiesību mutisku izsoli 27.06.2019. plkst. 10.20 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 26.06.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi

(pievienotais fails);

Pieteikums

(pievienotais fails);

Nomas līgums

(pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ Mežvidi 20, Valmieras pagastā 27.06.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 26.06.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi

(pievienotais fails);

Pielikumi

(pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
ARHĪVS          

Krasta iela 26, Valmiermuižā, Valmieras pagastā - Nr.1000 0058 7439;

Krasta iela 28, Valmiermuižā, Valmieras pagastā - Nr.1000 0058 7443;

Krasta iela 30, Valmiermuižā, Valmieras pagastā - Nr.1000 0058 7445;

Krasta iela 32, Valmiermuižā, Valmieras pagastā  - Nr.1000 0058 7447;

Krasta iela 34, Valmiermuižā, Valmieras pagastā  - Nr.1000 0058 7448
30.05.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 29.05.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi

(pievienotais fails);

Pielikumi

(pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Pašvaldības īpašuma objekta, Viestura laukumā 2A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, noma.

Objekta nomas sākumcena ir 540,00 EUR/mēnesī (bez PVN). Objekts tiek iznomāts uz 10 (desmit) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

18.04.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 17.04.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi

(pievienotais fails);

Nomas līgums - PRECIZĒTS 11.04. (pievienotais fails - aktuālā versija);

(precizējuma teksts)

Pielikums Nr. 1

(pievienotais fails);

1. stāva plāns

(pievienotais fails);

2. stāva plāns

(pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Priedes 106", Valmieras pag. 24.04.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 23.04.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi

(pievienotais fails);

Pielikumi

(pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Smuikas ferma", Rencēnu pag. 24.04.2019. plkst. 10.10 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 23.04.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi

(pievienotais fails);

Pielikumi

(pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Mežvidi 20", Valmieras pagasta 22.03.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 21.03.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Vanagu iela - 1", Valmieras pagastā 28.02.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 27.02.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ  Ābeļu ielā 33, Valmiermuižā, Valmieras pagastā 15.02.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 14.02.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ  Draudzības ielā 30, Valmiermuižā, Valmieras pagastā 15.02.2019. plkst. 10.20 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 14.02.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Eglāji", Valmiermuižā, Valmieras pagastā 15.02.2019. plkst. 10.30 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 14.02.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Smuikas ferma" 3.01.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 02.01.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Vanagu iela 1", Valmiermuižā, Valmieras pag. 28.12.2018. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 27.12.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Kustamās mantas -Transportlīdzekļa ISUZU TURQUOISE ar valsts reģistrācijas Nr. GZ 3835, šasijas Nr.NNAMMZALE02000761 izsole Publicēts 29.11.2018.   Pēc sludinājuma publicēšanas piecu darba dienu laikā ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā Noteikumi un līguma projekts (pievienotais fails) Autobusa atsavināšanas veids – pārdot par brīvu cenu ja piecu darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās viens pircējs, bet ja piecu darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai rīkot Autobusa trešo izsoli „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā
Malkas apkures katls AK300, izsoles sākumcena 1694,00 EUR 9.11.2018. plkst. 15.00 SIA  "BN Komforts", Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā Līdz 8.11.2018. plkst. 15.00 Noteikumi (pievienotais fails) www.bn-komforts.mozello.lv
Zemes īpašums "Pakalni", Burtnieku pag. 27.11.2018. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta administrācijā, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts Līdz 26.11.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Malkas apkures katls AK300, izsoles sākumcena 1400,00 EUR 19.10.2019. plkst. 9.00 SIA  "BN Komforts", Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā Līdz 18.09.2018. plkst. 15.00 Noteikumi (pievienotais fails) www.bn-komforts.mozello.lv
NĪ "Rameķi", Burtnieku pag., Burtnieku novads 29.10.2018. Burtnieku pagasta administrācijā, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts Līdz 26.10.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikumi (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Lazdas - 10", Burtnieku pag., nomas tiesības 09.08.2018. plkst. 10.10 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 08.08.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Pieteikums (pievienotais fails)

Nomas līguma projekts (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Lazdas - 12", Burtnieku pag., nomas tiesības 09.08.2018. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 08.08.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Pieteikums (pievienotais fails)

Nomas līguma projekts (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Pļaujmašīna ELHO SC Tornado 330. Izsoles sākumcena 1528,75 23.08.2018. plkst. 9.00 SIA  "BN Komforts", Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā Līdz 22.08.2018. plkst. 15.00

Apskate (pievienotais fails)

Izsoles noteikumi (pievienotais fails)

www.bn-komforts.mozello.lv
12.07.2018. SIA  "BN Komforts", Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā Līdz 2018.gada 11. jūlijam pulksten 15.00 Izsoles noteikumi (pievienotais fails) www.bn-komforts.mozello.lv
NĪ "Paurītes 1", Rencēnu pag. 12.07.2018. plkst. 10.20 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 11.07.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Līgums (pievienotais fails)

Pieteikums par pirpirkuma tiesību izmantošanu (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Smuikas ferma", Rencēnu pag. 12.07.2018. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 11.07.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails)

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes īpašums "Māliņi 1", Burtnieku pag. 28.05.2018. plkst. 10.20 Burtnieku pagasta pārvalde Līdz 25.05.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes īpašums "Pakalni", Burtnieku pag. 28.05.2018. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvalde Līdz 25.05.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Stādaudzētava 2", Valmieras pag. 28.05.2018. plkst. 11.30 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 25.05.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Automašīnas CHEVROLET AVEO valsts reģistrācijas Nr. GR 4451 atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu   Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 30.05.2018. Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā Noteikumi un līgums Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Automašīnas PEUGEOT PARTNER valsts reģistrācijas Nr. FS 5530 atsavināšanas – pārdošana par brīvu cenu   Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 30.05.2018. Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā Noteikumi un līgums Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Pasažieru autobuss ISUZU TURQUOISE 9.02.2018. Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 8.02.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā Noteikumi pievienotais fails Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Beveriņas 2", Rūpniekos 8.12.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 7.12.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Lazdas 12" 22.11.2017. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvaldē Līdz 21.11.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Pasažieru autobuss ISUZU TURQUOISE 7.11.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 6.11.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ Sivēnaste 11.09.2017. plkst. 10.00 Rencēnu pagasta pārvaldē Līdz 8.09.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Cirsmu nogabali pievienotais fails

Pielikums Nr.1 Dalībnieka reģistrācijas apliecība pievienotais fails

Cirsmas pirkuma līgums Nr.1 (precizētais) pievienotais fails

Cirsmas pirkuma līgums Nr.2 pievienotais fails

Cirsmas pirkuma līgums Nr.3 pievienotais fails

Tālr. 26114599 (J. Ķibermanis)
NĪ Draudzības ielā 23 19.09.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.09.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ Draudzības ielā 27 19.09.2017. plkst. 10.20 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.09.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Draudzības iela 31" 19.05.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.05.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Dzirnavu 9-1", Valmiermuižā 9.05.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 8.05.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Draudzības ielā 35", Valmiermuižā 1.03.2017. Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 28.02.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras ieguvei nekustamajā īpašumā “Līgotņu purvs” Ja būs kvalificējušies ne mazāk kā divi pretendenti, kuru piedāvājumi
atbildīs Izsoles dalībnieku atlases prasībām, Izsoles rīkotājs organizēs Izsoli un rakstveidā
informēs par Izsoles norises laiku un uzaicinās ierasties uz Izsoli
Valmieras pagasta pārvaldē, 2. stāva sēžu zālē Līdz 10.02.2017. plkst. 11.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (4.kabinets), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā. 

Izsoles noteikumi pievienotais fails

Pielikums Nr.1. pievienotais fails

Pielikums Nr.2. pievienotais fails

Zemes nomas līgums pievienotais fails

Tālr. 26114599 (J. Ķibermanis), 29388422 (P. Rava)
NĪ "Draudzības ielā 25", Valmiermuižā 9.12.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 9.12.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Par medību tiesību nomu piešķiršanu Biedrība “Mednieku un makšķernieku klubs “Matīši”” un mednieku biedrība “Valmieras Centrs” ir iesniegusi pieteikumu par medību tiesību lietošanu Burtnieku novadā uz pielikumā minētajiem zemes gabaliem un mežiem.

Pieteikums Nr.1

Pieteikums Nr.2

Pieteikums Nr.3

 
NĪ "Austrumi 17 Dārzi", Vecates pagastā 15.11.2016. plkst. 10.00 Vecates pagasta pārvaldē Līdz 14.11.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ "Zemzari", Vecates pagastā 15.11.2016. plkst. 10.20 Vecates pagasta pārvaldē Līdz 14.11.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Par medību tiesību nomu piešķiršanu Biedrība “Mednieku un makšķernieku klubs “Matīši”” ir iesniegusi pieteikumu par medību tiesību lietošanu Burtnieku novadā uz pielikumā minētajiem zemes gabaliem un mežiem. Pieteikums pievienotais fails  
NĪ Draudzības ielā 21, Valmiermuižā 13.10.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 12.10.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ Draudzības ielā 19, Valmiermuižā 6.10.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 5.10.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ “Vaivari” - 1 Burtnieku pagastā 16.09.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 15.09.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes īpašums Līgotnes 30, Valmieras pagastā 29.08.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 26.08.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes īpašums Līgotnes 28, Valmieras pagastā 29.08.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 26.08.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ Draudzības ielā 15, 17, 19, 21 ,23, 25, 27, 31, 35, Valmieras pagastā 14.06.2016. plkst. 10.30 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 13.06.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Zemes īpašums Mežvidi 77 14.06.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 13.06.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ Gāzes noliktava 23.05.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 20.05.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
DZĪ "Vaivari" - 1 23.05.2016. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvaldē Līdz 20.05.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ "Smuikas ferma" 1.03.2016. plkst. 10.00 Rencēnu pagasta pārvaldē Līdz 29.02.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
DZĪ "Vaivari" 2.03.2016. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvaldē Līdz 02.03.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ Gāzes noliktava 1.03.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 29.02.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Transportlīdzeklis FORD MONDEO 29.02.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.02.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi un līgums pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
 Izstrādāts DirectHit