Izsoles

Burtnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “BN KOMFORTS”  ar augšupejošu soli rīko izsoli kustamai mantai:

  • Kravas furgons OPEL VIVARO ar valsts reģistrācijas Nr. HK 2252, izsoles sākumcena 600,00 EUR (seši simti euro un 0 centi);
  • Vieglais pasažieru RENAULT KANGOO ar valsts reģistrācijas Nr. HE 8259, izsoles sākumcena 400,00 EUR (četri simti euro un 0 centi).

Izsole notiks šā gada 15. oktobrī pulksten 09.00 Vanagu ielā 4a, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novada.

Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 14. oktobra pulksten 15.00.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)

OPEL VIVARO fotogrāfijas (pievienotais fails, PDF); 

RENAULT KANGOO fotogrāfijas  (pievienotais fails, PDF)


Par nekustamā īpašuma “Lapaiņi” , Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

 
Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Lapaiņi”, Ēveles pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9454 007 0251), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0251, ar kopējo platību 0,5 ha un apbūves – dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9454 007 0251 001) ar kopējo platību 116,7 m², kūts ar šķūni (kadastra apzīmējums 9454 007 0251 002) ar apbūvēto laukumu 180,8 m² un pirts (kadastra apzīmējums 9454 007 0251 003) ar kopējo platību 7,2 m². Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 3327,80 EUR.
 
Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 20. oktobrī plkst. 10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 19.oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.
 
Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Austrumi 12, Vecates pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Austrumi 12, kadastra Nr. 9692 004 0124, Vecates pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9692 004 0167), adrese: Austrumi 12, Vecates pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,93 ha izsoles sākumcena 5720,61 EUR.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19. oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Mežvidi 36, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu
Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Mežvidi 36, kadastra Nr. 9648 016 0108, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 016 0108), adrese: Mežvidi 36, Burtnieku pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 590 m², izsoles sākumcena 1710,16 EUR.
 
Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 20.oktobrī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 19. oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.
 
Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamo īpašumu Nameja alejā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

 
Nameja aleja 10, kadastra Nr. 9690 008 0684, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0654), ar kopējo platību 1309 m², izsoles sākumcena 16 827,26 EUR;
 
Nameja aleja 12, kadastra Nr. 9690 008 0683, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0653), ar kopējo platību 1625 m², izsoles sākumcena 19 383,20 EUR.
 
Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020.gada 12. oktobrī plkst.10.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9. oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti. 
 
Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Laimdotas iela 6A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

 
Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Laimdotas iela 6A, kadastra Nr. 9690 008 0707, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0702), adrese: Laimdotas iela 6A, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 1354 m², izsoles sākumcena 4 474,46 EUR.

Papildinājumi par atļauto izmantošanu saskaņā Burtnieku novada pašvaldības teritorijas plānojumu: Saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības teritorijas plānojumu Valmieras pagasta zemes vienībām ar kad apzīmējumu 9690 008 0702, adrese: Laimdotas iela 6A:, un  ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0703, adrese: Kokneša iela 8, plānotā (atļautā ) izmantošana ir dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, NĪLM kods 0501.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 12.oktobrī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9. oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.
 
Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Kokneša ielā 8, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Kokneša iela 8, kadastra Nr. 9690 008 0708, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0703), adrese: Kokneša iela 8, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 1292 m², izsoles sākumcena 4 664,93 EUR.
 
Papildinājumi par atļauto izmantošanu saskaņā Burtnieku novada pašvaldības teritorijas plānojumu: Saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības teritorijas plānojumu Valmieras pagasta zemes vienībām ar kad apzīmējumu 9690 008 0702, adrese: Laimdotas iela 6A:, un  ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0703, adrese: Kokneša iela 8, plānotā (atļautā ) izmantošana ir dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, NĪLM kods 0501.
 
Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 12. oktobrī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9. oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.
 
Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Purgaiļi” , Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

 
Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Purgaiļi”, Rencēnu pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9678 005 0132), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9678 005 0132, ar kopējo platību 0,5566 ha, un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 001) un garāžas (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 002), klēts (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 003) un kūts (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 005).
 
Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 12.oktobrī plkst. 10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.
 
Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem  (pievienotais fails, DOC)

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit