Izsoles

  Izsoles laiks Izsoles vieta Pieteikšanās izsolei Dokumenti                               Informācija
AKTUĀLĀS          
Nekustamais īpašums - “Vecbērži” Burtnieku pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9648 002 0089, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 002 0051), ar kopējo platību 6,1 ha 20.09.2019. plkst. 10.20 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 19.09.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikums (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)

Krasta iela 22 , kadastra Nr. 9690009 0197,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0164), ar kopējo platību 1662 m², izsoles sākumcena 10 649,76 EUR;

Krasta iela 24, kadastra Nr. 9690009 0198, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0165), ar kopējo platību 1645 m², izsoles sākumcena 10 549,76 EUR;

Krasta iela 36 kadastra Nr. 9690009 0204, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0172), ar kopējo platību 1459 m², izsoles sākumcena 9 749,76 EUR;

Krasta iela 38, kadastra Nr. 9690009 0205, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0173), ar kopējo platību 1421 m², izsoles sākumcena 9 549,76 EUR;

Krasta iela 40, kadastra Nr. 9690009 0206, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0174), ar kopējo platību 1986 m², izsoles sākumcena 8 249,76 EUR

20.09.2019. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 19.09.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Noteikumi (pievienotais fails);

Pielikums (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Nekustamais īpašums "Jaundrāži", kadastra Nr. 9690 002 0061, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 002 0061), adrese: “Jaundrāži”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 5,11 ha izsoles sākumcena 17 335,87 EUR 10.10.2019. plkst. 10.10 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 09.10.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Nolikums (pievienotais fails);

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Nekustamais īpašums "Ziedonis 11", kadastra Nr. 9690 010 0062, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0062), adrese: “Ziedonis 11”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 608 m², izsoles sākumcena 2402,12 EUR 10.10.2019. plkst. 10.10 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 09.10.2019. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā, administrācijas darba laikā

Nolikums (pievienotais fails);

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
 Izstrādāts DirectHit