Izsoles

 Par nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti. Nekustamie īpašumi:

Dzirnavu iela 6A, kadastra Nr. 9690 008 0730, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0710), ar kopējo platību 406 m², izsoles sākumcena 2 730,29 EUR;

Dzirnavu iela 8A, kadastra Nr. 9690 008 0434, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0712), ar kopējo platību 1,1379 ha izsoles sākumcena 43 181,69 EUR;

Dzirnavu iela 12A, kadastra Nr. 9690 008 0731, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0711), ar kopējo platību 0,0545 ha izsoles sākumcena 3 248,31 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 20. maijā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.maija plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Zaļumi” , Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Zaļumi”, Ēveles pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9454 007 0304), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0304, ar kopējo platību 4316 m², un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9454 007 0304 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 9454 007 0304 002) un diviem šķūņiem bez kadastra apzīmējumiem. Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 5952,00 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 20. maijā plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.maija plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Senlejas, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Senlejas, kadastra Nr. 9690 010 0005, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0155), adrese: ”Senlejas”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,85 ha izsoles sākumcena 3637,96 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.40. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Mazslaunes, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Mazslaunes, kadastra Nr. 9690 010 0154, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0154), adrese: ”Mazslaunes”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 2,57 ha izsoles sākumcena 8758,96 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Lauras” Rūpniekos, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Lauras, kadastra Nr. 9690 010 0247, Rūpniekos, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0245), adrese: ”Lauras”, Rūpniekos, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 3216 m², izsoles sākumcena 6762,66 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamo īpašumu Sauļi 69 Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti: Nekustamais īpašums Sauļi 69, kadastra Nr. 9678 006 0158, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 006 0158), adrese: Sauļi 69, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 600 m², izsoles sākumcena 1583,76 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Bēršas 3, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums Bēršas 3 kadastra Nr. 9678 005 0208, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 005 0208), adrese: Bēršas 3, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 605 m², izsoles sākumcena 2016,26 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par kustamas mantas – kokmateriālu atsavināšanu

Burtnieku novada pašvaldība mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu - kokmateriālus krautuvē 23,26 m³ (priede garums: 4,9 m, 3,7m un 3,1 m) izsoles sākumcena 1118,98 EUR.

Izsole notiks 2021.gada 16.aprīlī plkst.10.30, Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15. aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit