Izsoles

Par nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 15A-13, Burtniekos, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu
 
Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums Jaunatnes iela 15A-13, Burtnieku pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9648 900 0196), labiekārtota divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,5 m2, ar pie dzīvokļa īpašumā ietilpstošām kopīpašuma 732/11860 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9648 007 0064 001), nojumes (kadastra apzīmējums 9648 007 0064 002) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 007 0064). Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 7308,00 EUR.
 
Plašāka informācija: izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC)