Izsoles

Par nekustamo īpašumu Hallartes ielā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti: Nekustamie īpašumi –

Hallartes iela 1, kadastra Nr. 9690 008 0669, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0641), ar kopējo platību 1528 m², izsoles sākumcena 15 276,03 EUR;

Hallartes iela 6, kadastra Nr. 9690 008 0674, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 0080652), ar kopējo platību 1597 m², izsoles sākumcena 17 181,13 EUR;

Hallartes iela 8, kadastra Nr. 9690 008 0675, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 0080651), ar kopējo platību 1277 m², izsoles sākumcena 15 224,49 EUR;

Hallartes iela 10, kadastra Nr. 9690 008 0676, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0650), ar kopējo platību 1581 m², izsoles sākumcena 17 878,30 EUR;

Hallartes iela 12, kadastra Nr. 9690 008 0677, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0649), ar kopējo platību 1329 m², izsoles sākumcena 15 833,93 EUR;

Hallartes iela 15, kadastra Nr. 9690 008 0682 Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0658), ar kopējo platību 1487 m², izsoles sākumcena 18 661,66 EUR;

Hallartes iela 16, kadastra Nr. 9690 008 0681, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0657), ar kopējo platību 1309 m², izsoles sākumcena 16 730,15 EUR;

Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021.gada 22. janvārī plkst.10.20.Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 21. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

 Nolikums (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 5, Matīšos, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Valmieras iela 5, kadastra Nr. 9670 006 0131, Matīšos, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējums 9670 006 0131, adrese: Valmieras iela 5, Matīšos, Matīšu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,4622 ha un trim būvēm: pasta ēka (kadastra apzīmējums 9670 006 0131 001) ar kopējo platību 433,6 m², šķūnis (kadastra apzīmējums 9670 006 0131 003) ar kopējo platību 30,0 m², un garāža (kadastra apzīmējums 9670 006 0131 004) ar kopējo platību 18,0 m², izsoles sākumcena 16 689,50 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 22. janvārī plkst.10.00.  Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 21. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti. 

 Nolikums (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Viestura laukuma birzīte, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Viestura laukuma birzīte, Valmiermuižā Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr. 9690 008 0348, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0348), ar kopējo platību 4100 m², izsoles sākumcena 25 948,00 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 22. janvārī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 21. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

 Nolikums (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Ēvelē, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Alejas”, Ēvelē, Ēveles pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9454 007 0443), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 9454 007 0426) ar kopējo platību 15 959 m² un apbūves – bērnu dārza (kadastra apzīmējums 9454 007 0246 001) ar kopējo platību 974,0 m² un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9454 007 0246 002) ar kopējo platību 63,4 m².

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 18.februārī plkst. 10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Purgaiļi” , Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Purgaiļi”, Rencēnu pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9678 005 0132), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9678 005 0132, ar kopējo platību 0,5566 ha, un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 001) un garāžas (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 002), klēts (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 003) un kūts (kadastra apzīmējums 9678 005 0132 005).

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 18.februārī plkst. 10.30. zsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 17.februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Bēršas 125, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Bēršas 125 kadastra Nr. 9678 005 0321, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 005 0321), adrese: Bēršas 125, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 798 m², izsoles sākumcena 2301,91 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 18. februārī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Austrumi 12, Vecates pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Austrumi 12, kadastra Nr. 9692 004 0124, Vecates pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9692 004 0167), adrese: Austrumi 12, Vecates pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,93 ha izsoles sākumcena 4576,49 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 18.februārī plkst.10.40. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Ziedonis 9, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Ziedonis 9, kadastra Nr. 9690 010 0089, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0089), adrese: “Ziedonis 9”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 598 m², izsoles sākumcena 2483,46 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 18. februārī plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17. februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit