Ētikas kodekss

2017. gadā Burntieku novada pašvaldības dome apstiprināja Burtnieku novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksu. Tā mērķis ir noteikt Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai uzlabotu bāriņtiesu darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību bāriņtiesām. Ētikas kodeksā ir noteikti uzvedības pamatprincipi, kuri bāriņtiesu darbiniekam jāievēro attiecībās ar klientiem, kolēģiem, kā arī sabiedrību kopumā. Kodekss pieejams šeit.

Pievienotie faili