Bibliotēku maksas pakalpojumi


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Bibliotēku, izglītības iestāžu un pagastu pārvalžu maksas pakalpojumi (izņemot Rencēnu pagasta 1. bibliotēku):

Kopēšana (ar PVN)

1 lapa A4 formāts (viena puse) 0,07 EUR;
1 lapa A4 formāts (abas puses) 0,14 EUR;
1 lapa A3 formāts (viena puse) 0,11 EUR;
1 lapa A3 formāts (abas puses) 0,23 EUR;
Dokumenta izdruka 1 lapa A4 formāts 0,07 EUR;
Dokumenta skenēšana 1 lapa A4 formāts 0,36 EUR;
Faksa izmantošana Latvijas robežās 1lapa A4 formāts 0,36 EUR.

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas maksas pakalpojumi (pievienotais fails).