Nekustamo īpašumu un teritorijas apsaimniekošana

Burtnieku novada pašvaldības īpašumā ir vairāki simti nekustamā īpašuma objektu (ēkas un zemes īpašumi), kuru uzturēšanai un sakārtošanai nepieciešams finansiāls ieguldījums. Objektu apsaimniekošana tiek organizēta, izvērtējot to attīstības iespējas un balstoties uz ekonomiskās un sociālās situācijas prognozēm. Mājokļi, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tiek atsavināti. Pašvaldības īpašumā tiek atstāti tikai tie mājokļi, kas nepieciešami saistošo noteikumu Nr.30/2013 “Par Pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” prasību īstenošanai.

Pagastu teritoriju apsaimniekošana ir nodota pagasta pārvalžu vadītāju un pagastu saimnieku uzraudzībā. To vajadzībām ir iegādāta atbilstoša tehnika, lai nodrošinātu teritoriju apsaimniekošanu. Papildus darbu veikšanai tiek piesaistīts  SIA “BN Komforts” un novada uzņēmēji. Pagasta pārvalžu vadītāji veic arī ceļu apsekošanu un koordinē ikdienas ceļu uzturēšanas un uzlabošanas darbus.

SIA „BN Komforts” sniedz arī savu ieguldījumu pagastu teritoriju apsaimniekošanā. SIA “BN Komforts” daļai Burtnieku novada iedzīvotāju sniedz komunālos pakalpojumus, kā arī veic kapu apsaimniekošanu. Teritorijas apsaimniekošana saistīta ar zāles pļaušanu, sauso koku un zaru izzāģēšanu. Uzņēmums apsaimnieko un uztur arī pašvaldības apgaismojuma tīklus.