Sociālais dienests

Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem.

Juridiskā adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
E-pasts: info.sd@burtniekunovads.lv
Darbinieku kontakti un informācija par pieņemšanas laikiem un vietām:


Vadība

Sanda Kakse
Vadītāja p.i.
Kontakti: tālr. 25726031, e-pasts: sanda.kakse@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta: Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 (pēc iepriekšēja pieraksta)


Sociālie darbinieki

Jānis Zauers
Sociālais darbinieks Valmieras pagastā
Kontakti: tālr. 64207077, 26442991, e-pasts: janis.zauers@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta:
Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00.
Otrdienās 8.30-12.00.
Ceturtdienās 8.30-12.00.


Rudīte Ādamsone
Sociālā darbiniece Matīšu pagastā
Kontakti: tālr. 26101602, e-pasts: rudite.adamsone@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta:
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV-4210

Pirmdienās 8.30-12.00.
Otrdienās 8.30-12.00.
Ceturtdienās 8.30-12.00, 13.00-17.00.


Sociālais darbinieks Ēveles pagastā

​Pieņemšanas laiks un vieta:
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712
Trešdienās 8.30-14.00.
Kontakti: tālr. 26101602 (Rudīte)


Līga Krūmiņa
Sociālā darbiniece Rencēnu pagastā
Kontakti: tālr. 25737711, e-pasts: liga.krumina@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta:
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232
Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00.
Trešdienās 8.30-12.00.
Ceturtdienās no 13.00-17.00.


Agita Sniedze
Sociālā darbiniece Burtnieku pagastā
Kontakti: tālr. 25772258, e-pasts: agita.sniedze@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta:
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Otrdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.00.
Trešdienās 8.30-12.00.
Ceturtdienās 13.00-17.00.


Vija Ozola
Sociālā darbiniece Vecates pagastā
Kontakti: tālr. 20204007, e-pasts: vija.ozola@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta:
“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pag., Burtnieku novads, LV-4211
Ceturtdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.00.


Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem

Irēna Šmite
Kontakti: tālr. 26673388, e-pasts: irena.smite@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta:
Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Pirmdienās no 8.30-18.00.

"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pagasts,
Burtnieku novads, LV-4712
Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no 8.30-17.00.

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV-4210
Piektdienās no 8.30-16.00.

J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Ceturtdienās no 8.30-17.00.

Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232
Trešdienās no 8.30-17.00.

Vija Ozola
Kontakti: tālr. 20204007, e-pasts: vija.ozola@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks un vieta:
“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pag., Burtnieku novads, LV-4211
Ceturtdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.00.


Psihologi

Anna Kalniņa
Kontakti: tālr. 29225729, e-pasts: anna.kalnina@burtniekunovads.lv
Psihologs pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, saskaņojot ar sociālajiem darbiniekiem.

Pirmdienās
Burtnieku pagasts, Burtnieki,
Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs, Jaunatnes ielā 15.

Otrdienās
Vecates pagasts, Vecates pagasta pārvalde, „Kultūras centrs”.

Ceturtdienās
Matīšu pagasts, Matīšu pagasta pārvalde, Skolas iela 11.


Inga Šulce
Kontakti: tālr. 29322799, e-pasts: inga.sulce@burtniekunovads.lv
Psihologs pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, saskaņojot ar sociālajiem darbiniekiem.

Pirmdienās
Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles skola".

Otrdienās
Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Draudzības iela 12A.

Ceturtdienās
Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 13.


Sociālā dienesta funkcijas:

  • Sniegt sociālo palīdzību krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības sniegšana balstās uz ģimenes vai personas materiālo resursu izvērtēšanu, ja tā nespēj nodrošināt pamatvajadzības, nosakot  personas līdzdarbības pienākumus.
  • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, lai uzlabotu personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunotu vai sekmētu personu spēju uzlabošanos sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
  • Administrēt un nodrošināt iedzīvotājiem Labklājības ministrijas finansētā Asistenta pakalpojuma pieejamību.
  • Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
  • Informēt iedzīvotājus par pašvaldības sniegto sociālo palīdzību un nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, līdzdarbības pienākumiem, kā arī par citiem sociālās palīdzības jautājumiem.
  • Sadarboties ar izglītības iestādēm, bāriņtiesu un policiju gadījumu risināšanai, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona nonākusi krīzes situācija.
  • Sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām un fiziskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību iedzīvotājiem, kuriem tie ir nepieciešami.
  • Sagatavot un sniegt pārskatus un atskaites atbilstoši Labklājības ministrijas un Pašvaldības noteiktajām prasībām.
  • Izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem.
  • Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai novadā.

Informācija par Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto palīdzību pieejama ŠEIT

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit