Kontakti

Darbinieks

Kontaktinformācija Adrese Pieņemšanas laiks
Inga Pāže
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Tālr. 64223275, 20218931
inga.paze@burtniekunovads.lv
Vanagu iela 4, Valmieras pag.

Pirmdienās: 08.00-12.00, 13.00-17.00;
Ceturtdienās: 08.00-12.00, 13.00-18.00.

"Kultūras centrs", Vecates pag. Katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā: 9.00-12.00.

Dace Rika
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Tālr. 29188618, 64226544 dace.rika@burtniekunovads.lv J. Vintēna iela 7, Burtnieku pag. Otrdienās: 13.00-16.00;
Ceturtdienās: 08.00-12.00.
Skolas iela 11, Matīšu pag., Katru otrdienu no plkst. 8.30 - 12.00.
Linda Korne
Bāriņtiesas locekle

Tālr. 64223275
linda.korne@burtniekunovads.lv

Vanagu iela 4, Valmieras pag. Pirmdienās: 08.00-12.00, 13.00-17.00;
Ceturtdienās: 08.00-12.00 13.00-18.00.

Indra Mūrniece
Bāriņtiesas locekle

Tālr. 22026777
indra.murniece@burtniekunovads.lv
Valmieras iela 13, Rencēnu pag. Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst. 13.00-18.00;
Ceturtdienās: 15.00-17.00.
"Ēveles skola", Ēveles pag. Katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā 13.00-17.00.