Zemes darījumu iegādes reģistrs

Zemes iegādes darījumu reģistrs, kuru noslēgti līdz 2014.gada 31.oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017.gada 30.jūnijam

Burtnieku novads

 

Reģ. Nr.

Reģ. datums

Nekustamais īpašums (darījuma priekšmets)

Darījuma veids

Darījuma noslēgšanas datums