Matīšu Tautas nams

Adrese: Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210
Kontakti: tālr. 29697319, e-pasts: ligita.jenca@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Ligita Jenča


Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme”. Kolektīva vadītāja Iveta Kļaviņa, tālr. 28446300;
 • Mūsdienu deju grupa "Zibsnis". Kolektīva vadītāja Aiga Mušperte, tālr. 29898617;
 • Pirmssskolas vecuma bērnu deju kolektīvs "Kamolītis". Kolektīva vadītāja Dace Rulle,tālr. 27078182;
 • Senioru sieviešu vokālais ansamblis. Kolektīva vadītājs Mārtiņš Roziņš, tālr. 29437753;
 • Dāmu deju kolektīvs. Kolektīva vadītāja Gunta Ābele, tālr. 26628558;
 • Sieviešu vokālais ansamblis "Rudzupuķe". Kolektīva vadītājs Mārtiņš Roziņš, tālr. 29437753;
 • Amatierteātris. Režisore Nelda Bailīte – Irmeja, tālr. 29296590;
 • Folkloras kopa "Pūrs". Kolektīva vadītājs Mārtiņš Roziņš, tālr. 29437753;
 • Bērnu vokālais ansamblis. Kolektīva vadītājs Mārtiņš Roziņš, tālr. 29437753.

Tradicionālie pasākumi:

 • Bērnu un jauniešu sadraudzības koncerts;
 • Lieldienas;
 • Tautas deju kolektīvu sadancošanas koncerts “Naktsputni” maija nogalē Matīšu estrādē;
 • Jāņu pasākums un Līgo balle Matīšu estrādē;
 • Matīšu pagasta vasaras sporta svētki;
 • Matīšu pagasta svētki katru gadu augusta pirmajā piektdienā, sestdienā un svētdienā;
 • Valsts svētku pasākums;
 • Ziemassvētku koncerts;
 • Gadumijas pasākums “Gada cilvēks”.