Pašvaldības policija

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

KONTAKTI

Burtnieku novada pašvaldības policijas vecākais inspektors:
Salvis Buls, atbildīgais par Burtnieku ezeru un Burtnieku novada publiskajām ūdenstilpnēm. Tālr.: 22303122, e-pasts: salvis.buls@burtniekunovads.lv
 
Burtnieku novada pašvaldības policijas vecākais inspektors:
Andis Brolītis, atbildīgais par kārtību un drošību Valmieras, Rencēnu un Ēveles pagastos.
Tālr: 28343836, e-pasts: andis.brolitis@burtniekunovads.lv
 
Burtnieku novada pašvaldības policijas vecākā inspektore:
Lolita Kaimiņa, atbildīgā par kārtību un drošību Burtnieku, Matīšu un Vecates pagastos.
Prombūtnē, aizvieto A. Brolītis
 Izstrādāts DirectHit