PII "Burtiņš"

Adrese: Ozolu iela 2A, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 25628869 (atbildēs lietvede)
E- pasts: burtins@burtniekunovads.lv

Vadītāja: Ivaise Melkere
Tālrunis: 26330075
E-pasts: ivaise.melkere@burtniekunovads.lv

Darba laiks: no plkst.7.30 līdz plkst. 18.30.

Bērnu peldbaseina administrācija: tālr. 26405434

Īstenotās programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 01011111;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611.

Darba laiks darba dienās: no 7.30  līdz 18.30
Grupu skaits: 9


Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk - PII) „Burtiņš” savu darbu sākusi 2014. gada 3. novembrī. PII „Burtiņš” izglītības satura apguve notiek rotaļnodarbību veidā, darbojoties ar bērniem gan apakšgrupās, gan individuāli. PII „Burtiņš” baseinā, trenera iedrošināti, bērni mācās nebaidīties no ūdens un apgūst pirmās peldēšanas iemaņas. Bērni pirmsskolā apgūst mūsdienām nepieciešamās prasmes, svin svētkus.

PII „Burtiņš” simbolika:

HIMNA

Lasīt, rakstīt mācos es,
Kopā salikt zilbītes;
Burtiņš ir mans mīļais draugs,
Vienmēr uzticams un jauks.
    
Kad ir Burtiņš izlasīts,
Citi burti lasās līdz,-    
Priecīgs esmu es un viņš,
Iznāk vārdiņš, teikumiņš.

Sēnes lasa groziņā,
Ogas lasa turziņā,
Tikai burtus, tikai burtus-
Grāmatā…

KAROGS

Pievienotie faili