Jauniešiem

Burtnieku novada bērniem un jauniešiem ir iespējams pilnveidot savus talantus dažādās interešu izglītības programmās gan izglītības iestādēs, gan kultūras namos. Dažādas aktivitātes bērniem, jauniešiem un visai ģimenei norisinās dienas centrā “Grieze”, Valmieras pagastā, un Burtnieku novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā, Burtniekos. Jauniešu centrā darbojas galda hokeja komanda, notiek dziedāšanas un ģitārspēles nodarbības.

Ik vasaru bērniem un jauniešiem ar Burtnieku novada pašvaldības finansiālu atbalstu norisinās dažādas nometnes un radošās dienas. Vasaras brīvlaikā Burtnieku novada pašvaldība administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem vecumā no 13 gadiem piedāvā darba vietas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.