Jauniešiem

Burtnieku novada bērniem un jauniešiem ir iespējams pilnveidot savus talantus dažādās interešu izglītības programmās gan izglītības iestādēs, gan kultūras namos, kultūras centros un tautas namos. Dažādas aktivitātes bērniem, jauniešiem un visai ģimenei norisinās Burtnieku novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā, Burtnieku pagastā, dienas centrā “Grieze”, Valmieras pagastā, kā arī Vecates pagasta kultūras centrā, kurā iekārtota jauniešu iniciatīvu grupas telpa. Burtnieku novadā aktīvi darbojas arī jauniešu biedrība "Virziens A", organizējot dažādus pasākumus un strādājot pie vietējās vides pilnveidošanas. 

Ik vasaru bērniem un jauniešiem ar Burtnieku novada pašvaldības finansiālu atbalstu norisinās dažādas nometnes un radošās dienas. Vasaras brīvlaikā Burtnieku novada pašvaldība administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem vecumā no 13 gadiem piedāvā darba vietas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.