Zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Burtnieku novada pašvaldības izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs 

Licences/ atļaujas numurs 

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) 

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids 

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums 

Licences/ atļaujas statuss

no

līdz

 SIA "DIEL"

 3-32/2018/237

 “Vecdiļļas 1”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads

 “Vecdiļļas 1”

 23.05.2018.

17.03.2020. 

 Smilts-grants un smilts ieguve

 23.05.2018.

Nav spēkā – beidzies derīguma termiņš