Krīzes pabalsts saistībā ar Covid-19 izplatību

Burtnieku novada pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā. Krīzes pabalsts tiek piešķirts 120,00 EUR apmērā katram ģimenes loceklim mēnesī.

Krīzes pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

  1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu u.c.);
  2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei, viesnīcai, transportam, u.c.);
  3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Burtnieku novada pašvaldības Sociālajam dienestam iesniegumu (veidlapa, DOC) un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus, ko pieprasītājs var iesniegt dienestam arī attālināti:

1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: info.sd@burtniekunovads.lv;
2. iesniegtu caur portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei";
3. iesniegumu, sūtot pa pastu uz adresi: Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219;
4. ievietojot to aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pastkastītē, kas izvietotas pie Burtnieku novada pašvaldības pagastu dienestu telpām.
5. vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par citu dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējama dokumentu nodošana iepriekšminētajos veidos.

Plašāka informācija: saistošie noteikumi Nr.12/2020 "Par krīzes pabalstu piešķiršanu Burtnieku novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" (pievienotais fails, PDF)

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA


PAKALPOJUMA APSTRĀDES UN SAŅEMŠANAS LAIKS

Dienests lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt krīzes pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību. Piešķirtais krīzes pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit