Pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšana privātajai izglītības iestādei


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Atbalstu piešķir pēc Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017 Par kārtību kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesnieguma veidlapa (.doc)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta administrācija,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI