Medību tiesību noma


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Medību tiesību nomu piešķir Burtnieku novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, noslēdzot pašvaldības medību tiesību nomas līgumu. Līguma darbības termiņš nedrīkst būt ilgāks par 12 gadiem. Minimālā Pašvaldības medību tiesību nomas maksa gadā ir 0,30/ha EUR. Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā līdz kārtējā gada 15.martam.

Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām tiek publicēta burtnieku novada pašvaldības mājas lapas www.burtniekunovads.lv Jaunumu sadaļā.

Kārtību nosaka Burtnieku novada pašvaldības noteikumi Nr.8/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Pieteikums (pievienotais fails)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI