Ceļi un ielas

Burtnieku novada pašvaldības ceļu un ielu kopgarums (t.sk. servitūtu ceļi, par kuru uzturēšanu ar pašvaldību ir noslēgti līgumi) ir 238,51 kilometru, no tiem 27,011 kilometri – ar asfaltbetona segumu. Vairāk par ceļu apsaimniekošanu šeit

 Izstrādāts DirectHit