Veselību veicinoši pasākumi

Bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai

Pasākumu plāns jūlijam

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
63 29.07.2019. 29.07.2019. 1,5 h 15.00-16.30 Ēveles tautas nams, "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4712 Nodarbība"JOGA" JŪLIJĀ kopā 29 nodarbības - 01.,02.,03.,04.,05.,08.,09.,10.,12.,22.,23.,24.,26.,29.,31. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
64 29.07.2019. 29.07.2019. 1,5 h 17.00-18.30 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4231 Nodarbība"JOGA" JŪLIJĀ kopā 29 nodarbības - 01.,02.,03.,04.,05.,08.,09.,10.,12.,22.,23.,24.,26.,29.,31. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
65 29.07.2019. 29.07.2019. 2 h 9.00-11.00 Valmieras pagasta kultūras centrs,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem JŪLIJĀ kopā 13 nodarbības -02.,04.,09.,11.,16.,18.,23.,25.,30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
66 31.07.2019. 31.07.2019. 2 h 9.30-11.30 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4207 Nodarbība "Vingrošana jaunajām māmiņām" JŪLIJĀ kopā 10 nodarbības - 03.,10.,17.,24.,31.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
67 31.07.2019. 31.07.2019. 2 h 12.00-14.00 Valmieras pagasta kultūras centrs,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Nodarbība "Vingrošana jaunajām māmiņām" JŪLIJĀ kopā 10 nodarbības - 03.,10.,17.,24.,31.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
68 31.07.2019. 31.07.2019. 1.5 h 15.00-16.30 Ēveles tautas nams, "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4711 Nodarbība"JOGA" JŪLIJĀ kopā 29 nodarbības - 01.,02.,03.,04.,05.,08.,09.,10.,12.,22.,23.,24.,26.,29.,31. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
69 31.07.2019. 31.07.2019. 2 h  16.00-18.00 Notiek ārā, tikšanās pie Vecates Kultūras centrs, Vecates pag.,Burtnieku novads LV-4211, 29464099, Igors Korņējevs Nūjošana pensijas vecuma personām JŪLIJĀ kopā 14 nodarbības - 01.,03.,08.,10.,17.,24.,31.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
70 31.07.2019. 31.07.2019. 1.5 h 17.00-18.30 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4230 Nodarbība"JOGA" JŪLIJĀ kopā 29 nodarbības - 01.,02.,03.,04.,05.,08.,09.,10.,12.,22.,23.,24.,26.,29.,31. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
71 31.07.2019. 31.07.2019. 2 h 18.15-20.15 Notiek ārā, tikšanās pie Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Nūjošana pensijas vecuma personām JŪLIJĀ kopā 14 nodarbības - 01.,03.,08.,10.,17.,24.,31.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.

Nodarbību grafiks augustam

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
1 01.08.2019. 01.08.2019. 2 h 9.00-11.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4230 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
2 01.08.2019. 01.08.2019. 2 h 12.00-14.00 Ēveles tautas nams, "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4711 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
3 06.08.2019. 06.08.2019. 2 h 9.00-11.00 Valmieras pagasta kultūras centrs,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
4 06.08.2019 06.08.2019. 1,5 h 14.00-15.30 Vecates Kultūras centrs, Vecates pag.,Burtnieku novads LV-4211, 29464099, Igors Korņējevs Nodarbība "JOGA" JŪLIJĀ kopā 2 nodarbības -  06. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
5 06.08.2019. 06.08.2019. 1,5 h 16.00-17.30 Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Nodarbība "JOGA" JŪLIJĀ kopā 2 nodarbības -  06. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
6 07.08.2019. 07.08.2019. 2 h 10.00-12.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4207 Nodarbība "Vingrošana jaunajām māmiņām" AUGUSTĀ kopā 2 nodarbība - 07. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
7 07.08.2019. 07.08.2019. 2 h 14.00-16.00 Valmieras pagasta kultūras centrs,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Nodarbība "Vingrošana jaunajām māmiņām" AUGUSTĀ kopā 2 nodarbība - 07. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
8 08.08.2019. 08.08.2019. 2 h 9.00-11.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4230 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
9 08.08.2019. 08.08.2019. 2 h 12.00-14.00 Ēveles tautas nams, "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4711 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
10 12.08.2019. 12.08.2019. 2 h 9.00-11.00 Valmieras pagasta kultūras centrs,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
11 15.08.2019. 15.08.2019. 2 h 9.00-11.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4230 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
12 15.08.2019. 15.08.2019. 2 h 12.00-14.00 Ēveles tautas nams, "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4711 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
13 20.08.2019. 20.08.2019. 2 h 9.00-11.00 Valmieras pagasta kultūras centrs,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
14 22.08.2019. 22.08.2019. 2 h 9.00-11.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4230 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
15 22.08.2019. 22.08.2019. 2 h 12.00-14.00 Ēveles tautas nams, "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4711 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem AUGUSTĀ kopā 11 nodarbības -01.,06.,08.,12.,15.,20.,22. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā "Burtnieku novada vēstis", plašsaziņas līdzekļos, reklāmas materiālos un izvietotas sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com un twitter.com, kā arī tiek izmantoti projekta ietvaros, lai atskaitītos par lietderīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. Iebildumu gadījumā Jūs varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa ar lūgumu, lai jūs nefotografē un attēli ar Jums nekur neparādās publiski.


Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/084) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 Izstrādāts DirectHit