Veselību veicinoši pasākumi

Bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai

Pasākumu plāns novembrim

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
1 01.11.2018. 01.11.2018. 2 10:00-12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
2 01.11.2018. 01.11.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
3 02.11.2018. 02.11.2018. 2 10:00-12:00 Valmieras pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
4 05.11.2018. 05.11.2018. 2 10:00-12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
5 05.11.2018. 05.11.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
6 06.11.2018. 06.11.2018. 2 10:00-12:00 Valmieras pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
7 12.11.2018. 12.11.2018. 2 10:00-12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
8 12.11.2018. 12.11.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
9 13.11.2018. 13.11.2018. 2 10:00-12:00 Valmieras pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
10 20.11.2018. 20.11.2018. 2 10:00-12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
11 20.11.2018. 20.11.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
12 21.11.2018. 21.11.2018. 2 10:00-12:00 Valmieras pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
13 26.11.2018. 26.11.2018. 2 10:00-12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
14 26.11.2018. 26.11.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
15 28.11.2018. 28.11.2018. 2 10:00-12:00 Valmieras pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219 Kustību koordinācijas vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem NOVEMBRĪ  kopā 15 nodarbības - 1., 2., 5., 6., 12., 13., 20., 21., 26. un 28.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
16 03.11.2018. 03.11.2018. 4 9:00 - 13:00 Valmieras pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219 Lekcijas novada mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Pasākums notiek projekta darbības "Neveselīga uztura ieradumu atpazīšana un veselīga uztura nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē" ietvaros. 
17 03.11.2018. 03.11.2018. 4 14:00 - 18:00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Jaunatnes iela 15, LV-4207 Lekcijas novada mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Pasākums notiek projekta darbības "Neveselīga uztura ieradumu atpazīšana un veselīga uztura nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē" ietvaros. 
18 12.11.2018. 12.11.2018. 2 h  09.30 - 11.30 Ēveles pamatskola      Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola"  Nodarbības 6.- 7. klašu skolēniem. Novembra mēbesī 12 stundas. Pasākums notiek projekta darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgta tipa pasākums.
19 12.11.2018. 12.11.2018. 2 h  12.30 -14.30 Ēveles pamatskola      Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola"  Nodarbības 6.- 7. klašu skolēniem. Novembra mēbesī 12 stundas. Pasākums notiek projekta darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgta tipa pasākums.
20 26.11.2018. 26.11.2018.  2 h 09.30 - 11.30 Rencēnu pamatskola        Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1 Nodarbības 6.- 7. klašu skolēniem. Novembra mēbesī 12 stundas. Pasākums notiek projekta darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgta tipa pasākums.
21 26.11.2018. 26.11.2018.  2 h  12.30 - 14.30 Rencēnu pamatskola        Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1 Nodarbības 6.- 7. klašu skolēniem. Novembra mēbesī 12 stundas. Pasākums notiek projekta darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgta tipa pasākums.
22 30.11.2018. 30.11.2018. 2 h  09.30- 11.30 Matīšu pamatskola       Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22  Nodarbības 6.- 7. klašu skolēniem. Novembra mēbesī 12 stundas. Pasākums notiek projekta darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgta tipa pasākums.
23 30.11.2018. 30.11.2018. 2 h  12.30 - 14.30 Matīšu pamatskola       Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22  Nodarbības 6.- 7. klašu skolēniem. Novembra mēbesī 12 stundas. Pasākums notiek projekta darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgta tipa pasākums.
24 12.11.2018.  12.11.2018 1h 17:00-18:00 Ēveles pamatskola      Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola"  Nodarbības vecākiem. Pasākums notiek projekta darbības  "Seksualitātes un repoduktīvo sistēmu attīstība, kā par to runāt ar bērnu" ietvaros. 
25 13.11.2018. 13.11.2018. 1h 17:00-18:00 Rencēnu pamatskola        Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1 Nodarbības vecākiem. Pasākums notiek projekta darbības  "Seksualitātes un repoduktīvo sistēmu attīstība, kā par to runāt ar bērnu" ietvaros. 
26 13.11.2018. 13.11.2018. 1h 17:00-18:00 Burtnieku Ausekļa pamatskola     Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola"  Nodarbības vecākiem. Pasākums notiek projekta darbības  "Seksualitātes un repoduktīvo sistēmu attīstība, kā par to runāt ar bērnu" ietvaros. 
27 13.11.2018. 13.11.2018. 1h 17:00-18:00 Matīšu pamatskola       Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22  Nodarbības vecākiem. Pasākums notiek projekta darbības  "Seksualitātes un repoduktīvo sistēmu attīstība, kā par to runāt ar bērnu" ietvaros. 
28 23.11.2018. 23.11.2018. 1 10:30-11:30 Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela1, LV-4232 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ  kopā 7 nodarbības - 23., 28., 30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4. klases vecuma bērniem" ietvaros.
29 23.11.2018. 23.11.2018. 1 12:30-13:30 Ēveles pamatskola, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4712  Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ  kopā 7 nodarbības - 23., 28., 30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4. klases vecuma bērniem" ietvaros.
30 23.11.2018. 23.11.2018. 1 13:45-14:45 Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela1, LV-4232 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ  kopā 7 nodarbības - 23., 28., 30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4. klases vecuma bērniem" ietvaros.
31 28.11.2018. 28.11.2018. 1 13:15-14:15 Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4206 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ  kopā 7 nodarbības - 23., 28., 30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4. klases vecuma bērniem" ietvaros.
32 30.11.2018. 30.11.2018. 1 10:30-11:30 Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela1, LV-4232 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ  kopā 7 nodarbības - 23., 28., 30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4. klases vecuma bērniem" ietvaros.
33 30.11.2018. 30.11.2018. 1 12:30-13:30 Ēveles pamatskola, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4712  Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ  kopā 7 nodarbības - 23., 28., 30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4. klases vecuma bērniem" ietvaros.
34 30.11.2018. 30.11.2018. 1 13:45-14:45 Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela1, LV-4232 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ  kopā 7 nodarbības - 23., 28., 30.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4. klases vecuma bērniem" ietvaros.

Pasākumu plāns decembrim

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
1 05.12.2018. 05.12.2018. 1 13:15-14:15 Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4206 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem DECEMBRĪ kopā 5 nodarbības - 05., 07., 12.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
2 07.12.2018. 07.12.2018. 1 10:30-11:30 Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela1, LV-4232 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem DECEMBRĪ kopā 5 nodarbības - 05., 07., 12.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
3 07.12.2018. 07.12.2018. 1 12:30-13:30 Ēveles pamatskola, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4712  Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem DECEMBRĪ kopā 5 nodarbības - 05., 07., 12.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
4 07.12.2018. 07.12.2018. 1 13:45-14:45 Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela1, LV-4232 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem DECEMBRĪ kopā 5 nodarbības - 05., 07., 12.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
5 12.12.2018. 12.12.2018. 1 13:15-14:15 Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4206 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem DECEMBRĪ kopā 5 nodarbības - 05., 07., 12.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā"ietvaros.
6 11.12.2018. 11.12.2018. 2 h  09.30 - 11.30 Ēveles pamatskola      Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola"  Nodarbība 6.-7. klašu skolēniem Pasākums notiek projekta aktivitātes  "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietavros. Slēgts pasākums.
7 11.12.2018. 11.12.2018. 2 h  12.00 -14.00 Ēveles pamatskola      Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola"  Nodarbība 8.-9. klašu skolēniem Pasākums notiek projekta aktivitātes  "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietavros. Slēgts pasākums.
8 18.12.2018. 18.12.2018.  2 h 09.30 - 11.30 Rencēnu pamatskola        Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1 Nodarbība 6.-7. klašu skolēniem Pasākums notiek projekta aktivitātes  "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietavros. Slēgts pasākums.
9 18.12.2018. 18.12.2018. 2 h  12.00 - 14.00 Rencēnu pamatskola        Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1 Nodarbība 8.-9. klašu skolēniem Pasākums notiek projekta aktivitātes  "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietavros. Slēgts pasākums.
10 01.12.2018. 01.12.2018. 4 9:00 - 13:00 Burtnieku novads, Vecates pagasts, Vecate, Kultūras centrs, LV-4211,  Lekcijas novada mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Pasākums notiek projekta darbības "Neveselīga uztura ieradumu atpazīšana un veselīga uztura nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē" ietvaros. 

Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā "Burtnieku novada vēstis", plašsaziņas līdzekļos, reklāmas materiālos un izvietotas sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com un twitter.com, kā arī tiek izmantoti projekta ietvaros, lai atskaitītos par lietderīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. Iebildumu gadījumā Jūs varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa ar lūgumu, lai jūs nefotografē un attēli ar Jums nekur neparādās publiski.


Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/084) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 Izstrādāts DirectHit