Veselību veicinoši pasākumi

Bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai

Nodarbību grafiks novembrim

 

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
1 06.11.2019. 06.11.2019. 1 h 8:30-9:30 Matīšu pamatskola, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4211 Veselības vingrošana sākumskolas    1.-4. klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ kopā 5 nodarbības 06. un 13. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
2 06.11.2019. 06.11.2019. 1 h 9:30-10:30 Matīšu pamatskola, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4211 Veselības vingrošana sākumskolas    1.-4. klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ kopā 5 nodarbības 06. un 13. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
3 06.11.2019. 06.11.2019. 1 h 12:30-13:30 Ēveles pamatskola, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4712  Veselības vingrošana sākumskolas    1.-4. klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ kopā 5 nodarbības 06. un 13. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
4 13.11.2019. 13.11.2019. 1 h 9:30-10:30 Matīšu pamatskola, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210 Veselības vingrošana sākumskolas    1.-4. klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ kopā 5 nodarbības 06. un 13. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
5 13.11.2019. 13.11.2019. 1 h 12:30-13:30 Ēveles pamatskola, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4712  Veselības vingrošana sākumskolas    1.-4. klases vecuma bērniem NOVEMBRĪ kopā 5 nodarbības 06. un 13. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā "Burtnieku novada vēstis", plašsaziņas līdzekļos, reklāmas materiālos un izvietotas sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com un twitter.com, kā arī tiek izmantoti projekta ietvaros, lai atskaitītos par lietderīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. Iebildumu gadījumā Jūs varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa ar lūgumu, lai jūs nefotografē un attēli ar Jums nekur neparādās publiski.


Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/084) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.