Veselību veicinoši pasākumi

Bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai

Pasākumu plāns aprīlim

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
1 01.04.2019. 01.04.2019. 1 h 8.30-9.30 Matīšu pamatskola, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
2 01.04.2019. 01.04.2019. 2 h 13.30-15.30 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
3 01.04.2019. 01.04.2019. 2 h 16.00-18.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
4 03.04.2019. 03.04.2019. 2 h 8.30-10.30 Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
5 03.04.2019. 03.04.2019. 2 h 11.00-13.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
6 03.04.2019. 03.04.2019. 1h  13.15-14.15 Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4206 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
7 03.04.2019. 03.04.2019. 1 h 14.45-15.45 Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4207 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
8 04.04.2019. 04.04.2019. 4 h 9.00-13.00 Burtnieku novads, Vecates pagasts, Vecate, Kultūras centrs, LV-4211, 29464099, Igors Korņējevs Lekcijas novada mazaisargātām iedzīvotāju grupām.  APRĪLĪ  kopā 6 nodarbības - 04., 15., 29. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros. Lekcija "Veselīga dzīvesveida priekšnoteikumi un ietekme uz sirds un asinsvadu slimību profilaksi"
9 04.04.2019. 04.04.2019. 4 h 14.00-18.00 Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Lekcijas novada mazaisargātām iedzīvotāju grupām.  APRĪLĪ  kopā 6 nodarbības - 04., 15., 29. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros. Lekcija "Veselīga dzīvesveida priekšnoteikumi un ietekme uz sirds un asinsvadu slimību profilaksi"
10 05.04.2019. 05.04.2019. 2 h 11.30-13.30 Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
11 05.04.2019. 05.04.2019. 2 h 14.00-16.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4231 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
12 08.04.2019. 08.04.2019. 1 h 8.30-9.30 Matīšu pamatskola, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
13 08.04.2019. 08.04.2019. 2 h 13.30-15.30 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4205 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
14 08.04.2019. 08.04.2019. 2 h 16.00-18.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4231 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
15 10.04.2019. 10.04.2019. 2 h 8.30-10.30 Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
16 10.04.2019. 10.04.2019. 2 h 11.00-13.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4205 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
17 10.04.2019. 10.04.2019. 1 h 13.15-14.15 Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4207 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
18 12.04.2019. 12.04.2019. 2 h 11.30-13.30 Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
19 12.04.2019. 12.04.2019. 2 h 14.00-16.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4231 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
20 15.04.2019. 15.04.2019. 1 h 8.30-9.30 Matīšu pamatskola, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
21 15.04.2019. 15.04.2019. 4 h 9.00-13.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4205 Lekcijas novada mazaisargātām iedzīvotāju grupām.  APRĪLĪ  kopā 6 nodarbības - 04., 15., 29. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros. Lekcija "Veselīga dzīvesveida priekšnoteikumi un ietekme uz sirds un asinsvadu slimību profilaksi"
22 15.04.2019. 15.04.2019. 2 h 13.30-15.30 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
23 15.04.2019. 15.04.2019. 4 h 14.00-18.00 Valmieras pagasta kultūras centrs,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Lekcijas novada mazaisargātām iedzīvotāju grupām.  APRĪLĪ  kopā 6 nodarbības - 04., 15., 29. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros. Lekcija "Veselīga dzīvesveida priekšnoteikumi un ietekme uz sirds un asinsvadu slimību profilaksi"
24 15.04.2019. 15.04.2019. 2 h 16.00-18.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4231 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
25 17.04.2019. 17.04.2019. 2 h 8.30-10.30 Matīšu tautas nams, Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
26 17.04.2019. 17.04.2019. 2 h 11.00-13.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
27 17.04.2019. 17.04.2019. 1 h 13.15-14.15 Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4207 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
28 18.04.2019. 18.04.2019. 2 h 10.00-12.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206 Vingrošana jaunajām māmiņām APRĪLĪ kopā 6 nodarbības-18.,23.,30 datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
29 18.04.2019. 18.04.2019. 2 h 14.00-16.00 Valmieras pagasta kultūras nams,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Vingrošana jaunajām māmiņām APRĪLĪ kopā 6 nodarbības-18.,23.,30 datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
  2019.04.23 23.04.2019. 2 h 10.00-.12.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206 Vingrošana jaunajām māmiņām APRĪLĪ kopā 6 nodarbības-18.,23.,30 datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
  23.04.2019. 23.04.2019. 2 h 14.00-16.00 Valmieras pagasta kultūras nams,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Vingrošana jaunajām māmiņām APRĪLĪ kopā 6 nodarbības-18.,23.,30 datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
29 29.04.2019. 29.04.2019. 1 h 8.30-9.30 Matīšu pamatskola, Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210 Veselības vingrošana sākumskolas 1.-4.klases vecuma bērniem APRĪLĪ kopā 8 nodarbības - 01., 03., 08., 10., 15., 17., 29.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
30 29.04.2019. 29.04.2019. 4 h 9.00-13.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4231 Lekcijas novada mazaisargātām iedzīvotāju grupām.  APRĪLĪ  kopā 6 nodarbības - 04., 15., 29. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros. Lekcija "Veselīga dzīvesveida priekšnoteikumi un ietekme uz sirds un asinsvadu slimību profilaksi"
31 29.04.2019. 29.04.2019. 4 h 14.00-18.00 Ēveles tautas nams, "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4712 Lekcijas novada mazaisargātām iedzīvotāju grupām.  APRĪLĪ  kopā 6 nodarbības - 04., 15., 29. datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros. Lekcija "Veselīga dzīvesveida priekšnoteikumi un ietekme uz sirds un asinsvadu slimību profilaksi"
32 29.04.2019. 29.04.2019. 2 h 16.00-18.00 Rencēnu pagasta kultūras nams, Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4231 Profilaktiskā vingrošana pensijas vecuma personām APRĪLĪ kopā 22 nodarbības - 01., 03., 05., 08., 10., 12., 15., 17., 19., 29.,.datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
  30.04.2019. 30.04.2019. 2 h 10.00-12.00 Burtnieku pagasta kultūras centrs, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206 Vingrošana jaunajām māmiņām APRĪLĪ kopā 6 nodarbības-18.,23.,30 datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.
  30.04.2019. 30.04.2019. 2 h 14.00-.16.00 Valmieras pagasta kultūras nams,Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Vingrošana jaunajām māmiņām APRĪLĪ kopā 6 nodarbības-18.,23.,30 datumā. Pasākums notiek projekta darbības "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā ietvaros.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā "Burtnieku novada vēstis", plašsaziņas līdzekļos, reklāmas materiālos un izvietotas sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com un twitter.com, kā arī tiek izmantoti projekta ietvaros, lai atskaitītos par lietderīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. Iebildumu gadījumā Jūs varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa ar lūgumu, lai jūs nefotografē un attēli ar Jums nekur neparādās publiski.


Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/084) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 Izstrādāts DirectHit