Veselību veicinoši pasākumi

Bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai

Pasākumu plāns februārim

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
1 04.02.2019. 04.02.2019. 2 h 10.00 - 12.00 Matīšu pamatskola       Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22  6.-7. klases skolēniem Nodarbības notiek projketa darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgts pasākums.
2 04.02.2019. 04.02.2019. 2 h  12.00 - 14.00 Matīšu pamatskola       Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22  8.-9. klases skolēniem Nodarbības notiek projketa darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgts pasākums.
3 05.02.2019. 05.02.2019. 2 h  09.30 - 11.30 Burtnieku Ausekļa pamatskola     Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola"  6.-7. klases skolēniem Nodarbības notiek projketa darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgts pasākums.
4 05.02.2019. 05.02.2019. 2 h  11.30 - 13.30 Burtnieku Ausekļa pamatskola     Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola"  8.-9. klases skolēniem Nodarbības notiek projketa darbības "Attiecības un veselība - mana atbildība" ietvaros. Slēgts pasākums.
5 02.02.2019. 02.02.2019. 4 10:00 - 14:00 Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219,  Lekcijas novada mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Nodarbības notiek projekta darbības "Imunitātes stiprināšanas pasākumi sirds un asinsvadu slimību un onkoloģisko saslimšanu profilaksē" ietvaros
6 02.02.2019. 02.02.2019. 4 15:00 - 19:00 Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206,  Lekcijas novada mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Nodarbības notiek projekta darbības "Imunitātes stiprināšanas pasākumi sirds un asinsvadu slimību un onkoloģisko saslimšanu profilaksē" ietvaros

Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā "Burtnieku novada vēstis", plašsaziņas līdzekļos, reklāmas materiālos un izvietotas sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com un twitter.com, kā arī tiek izmantoti projekta ietvaros, lai atskaitītos par lietderīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. Iebildumu gadījumā Jūs varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa ar lūgumu, lai jūs nefotografē un attēli ar Jums nekur neparādās publiski.


Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/084) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 Izstrādāts DirectHit