Jaunumi

attēls

15. decembra domes sēdes darba kārtība

2010-12-13

15. decembrī plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

15. decembrī plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

Darba kārtība

1.    Par saistošo noteikumu Nr.__/2010
“Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu”” apstiprināšanu
2.    Par saistošo noteikumu Nr.__/2010
“Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu”” apstiprināšanu
3.    Par pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas saskaņojumu
4.    Par centralizētās siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu no katlu mājām Burtnieku Ausekļa vidusskola un Burtnieku pagasta centrs
5.    Par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības izglītojamo apbalvošanas nolikumā
6.    Par zemes un ēku nomu
7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Tālavas” Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā
8.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
9.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
10.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Valmieras pagastā
11.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Rencēnu pagastā 
12.    Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Valmieras
13.    Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Valmieras pagastā
14.    Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Valmieras pagastā
15.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
16.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
17.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
18.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Vecate ´´, Vecates pagasta, Burtnieku novadā
19.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Vecate ´´, Vecates pagastā, Burtnieku novadā
20.    Par zemes vienības “Mežvidi 63”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā  nomu
21.    Par zemes vienības “Mežvidi 60”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā  nomu
22.    Par zemes vienības “Mežvidi 28”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā  nomu

Papildus jautājumi:

23.    Par L.KRŪMIŅAS iesnieguma izskatīšanu

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Novembris 2019     
1 23
45 678 910
11121314 15 16 17
18192021 22 23 24
252627 2829 30

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit