ZIŅU ARHĪVS

Pašvaldības ziņas

2019-11-12
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes apvienoto komiteju sēde

2019-11-08
Noteikti satiksmes ierobežojumi transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7t

2019-10-28
Burtnieku novada pašvaldībā izsola!

2019-10-24
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” oktobra numurs

2019-10-18
Burtnieku novada pašvaldība izsola
Burtnieku novada pašvaldība piedalās pasākumā “Rododendru krāšņums dziesmu priekam”

2019-10-17
Burtnieku novadā atjaunotas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
Nodod ekspluatācijā pārbūvētos grants ceļus Rencēnu pagastā un Matīšu pagastā

2019-10-15
Papildināts Burtnieku novada pašvaldības policijas aprīkojums

2019-10-14
Notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde

2019-10-09
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2019-10-08
Matīšos norisinājās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes apvienoto komiteju sēde

2019-10-01
Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām

2019-09-26
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” septembra numurs

2019-09-23
Paziņojums par zemes iznomāšanu biedrībai “Alejas iela 5”

2019-09-13
Notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde

2019-09-10
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes komiteju sēdes

2019-09-09
Stājas spēkā noteikumi par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu

2019-09-04
Burtnieku novadā viesojās delegācija no sadraudzības apriņķa Gīterslo

2019-09-02
Piešķirts līdzfinansējums dzīvojamās mājas, Dzirnavu ielā 19, Valmiermuižā, cokola siltināšanai un gruntsūdeņu, lietus ūdeņu novadīšanai

2019-08-29
Paziņojums par Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu
Vidzemes pašvaldībām ir interese par saules paneļu uzstādīšanu elektroenerģijas ražošanai

2019-08-28
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” augusta numurs

2019-08-16
Notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde

2019-08-15
Pagarināts telpu nomas līgums

2019-08-13
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju apvienotā sēde

2019-07-24
Šodien, 24. jūlijā, plkst.14.00, notiks Burtnieku novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2019-07-22
Notiks Izglītības, kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēde

2019-07-18
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” jūlija numurs

2019-07-12
Apstiprināts 2018. gada publiskais gada pārskats
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes sēde

2019-07-09
Norit Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana
Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā izglītības pakalpojumu speciālistu/-i uz nenoteiktu laiku

2019-07-08
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes komiteju sēdes

2019-07-05
Iznomāts objekts “Katlu māja Lizdēnos”
Par nekustamā īpašuma “Austrumi” Vecates pagastā, Burtnieku novadā zemes daļas iznomāšanu

2019-07-01
Burtnieku novada pagastu pārvalžu vadītāju pieņemšanas laiki jūlijā

2019-06-21
Uzsākta Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana

2019-06-20
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” jūnija numurs

2019-06-18
Iedzīvotāju ievērībai! Izmaiņas apmeklētāju pieņemšanā

2019-06-14
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes sēde

2019-06-10
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes komiteju sēdes

2019-06-04
Burtnieku novada bāriņtiesa un dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus Valmieras pagastā pieņems Vanagu ielā 4, Valmieras pag.

2019-05-31
Burtnieku novadā tiek veikta divu grants ceļu pārbūve

2019-05-23
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” maija numurs

2019-05-20
Iznomāta pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ziedoņi zemes daļa
Paziņojums par piešķirto līdzfinansējumu biedrībai “Pilsparks 5”

2019-05-11
Burtnieku novada pašvaldība izsola vairākus nekustamos īpašumus Krasta ielā, Valmiermuižā

2019-05-10
Vides attīstības projektu konkursā atbalstītas 13 projektu idejas
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes sēde

2019-05-08
Iznomāta pašvaldībai piekritīgās zemes vienības "Sūnas" zeme
Iznomāta pašvaldībai piederošās zemes vienības Senči 1 zemes daļa
Iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (Strepi 3 un Jaunmurri)
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2019-05-07
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes komiteju sēdes

2019-05-04
Sveicam Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā!

2019-04-30
Paziņojums par oficiālā vietvārda “Valmiermuižas parks” piešķiršanu
Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēts Jānis Leitis

2019-04-29
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2019-04-24
Edvīns Straume ievēlēts par Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāju
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2019-04-15
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes sēde
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” aprīļa numurs
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes apvienoto komiteju sēde
Atceļ transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus

2019-04-11
Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas objektam Viestura laukumā 2A, Valmiermuižā
Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets

2019-04-04
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes apvienoto komiteju ārkārtas sēde

2019-04-03
Informācija iedzīvotājiem par iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

2019-03-27
Paziņojums par biedrībai "Piektais PARKS" piešķirto līdzfinansējumu
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” marta numurs

2019-03-15
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes sēde
Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām

2019-03-14
Burtnieku novada vēlēšanu komisijas paziņojums

2019-03-11
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes komiteju apvienotā sēde

2019-03-05
Izmaiņas pagastu pārvalžu apmeklētāju pieņemšanas laikos 11.03.-15.03.

2019-03-04
Norisinājušās Burtnieku novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes darba grupu sanāksmes

2019-02-27
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” februāra numurs

2019-02-26
Izmaiņas pagastu pārvalžu apmeklētāju pieņemšanas laikos 25.02.-11.03.

2019-02-15
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes sēde

2019-02-13
Aicina piedalīties Burtnieku novada attīstības programmas izstrādes darba grupās

2019-02-11
Trešdien, 13. februārī, notiks Burtnieku novada pašvaldības domes komiteju apvienotā sēde

2019-02-08
Izmaiņas pagastu pārvalžu apmeklētāju pieņemšanas laikos. 08.02.-25.02.

2019-01-24
Jānis Zauers uzsācis pildīt deputāta pienākumus Burtnieku novada pašvaldības domē

2019-01-23
Burtnieku novada pašvaldība izsola. Papildināts

2019-01-18
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes sēde
Izsaki viedokli par Burtnieku novada attīstību! Pagarināts!

2019-01-17
Izdots informatīvā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” janvāra numurs

2019-01-15
Pagarināts nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 12, Rencēnu pag. nomas līgums friziera pakalpojumu sniegšanai
Atcelti satiksmes ierobežojumi uz Burtnieku novada pašvaldības ceļiem

2019-01-14
Notiks Burtnieku novada pašvaldības domes komiteju apvienotā sēde

2019-01-11
Pagarināts nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 12, Rencēnu pag. nomas līgums aptiekas pakalpojuma nodrošināšanai

2019-01-10
VAS “Latvijas Pasts” pagarināts telpu nomas līgums

2019-01-08
Par ēdināšanas maksas atlaidi 2019. gadā pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
Pagarināts telpu nomas līgums2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


 Izstrādāts DirectHit