LATVISKI | ENGLISH | РУССКИЙ
Национальный парк “Браславские озера”
Aizsargājamo ainavu apvidus “ Augšdaugava”
2014-02-20
Uzsākta pārvaldības plāna izstrāde Latvijas-Baltkrievijas pārrobežu IADT
2014.gada 11.-13.februārī, projekta LLB-2-258  „Pārrobežu daba” ietvaros notika  seminārs „Pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes metodoloģija”, kura mērķis bija vienoties par kopīgā dabas pārvaldības plāna izstrādes metodiku un saturu, sabiedrības iesaisti , kā arī gūt priekšstatu par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izpēti  un apsaimniekošanas plānošanu katrā valstī.
Seminārā piedalījās dabas eksperti no Latvijas un Baltkrievijas, A/S „Latvijas valsts meži” pārstāvji, Daugavpils novada domes, nacionālā parka „Braslavas ezeri”, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes un Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas zinātniski-praktiskā bioresursu centra atbildīgie darbinieki, kuru uzraudzībā notiek dabas aizsardzības/pārvaldības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Jau pavisam drīz atlidos pirmie gājputni un  sāksies veģetācijas sezona, tāpēc īpaši nozīmīga bija abu valstu ekspertu tikšanās, lai iepazītos un  vienotos par sugu sarakstiem, kuriem tiks pievērsta pastiprināta uzmanība pārrobežu IADT izpētes gaitā.
Jāatzīmē, ka abu valstu ekspertu tikšanās deva iespēju atklāt arī jaunu, līdz šim vēl Latvijā un Baltijā neiepazītu grīšļu sugu.
Projekta darbinieki pateicas visiem, kas rada iespēju piedalīties un sniegt ieguldījumu semināra mērķu sasniegšanā.