Jaunumi

Paziņojums par zemes nomas līguma Nr. MP­2016/2 pagarināšanu

2021-03-17

Burtnieku novada pašvaldība 17.02.2021. lēmusi pagarināt 2016. gada 7. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. MP­2016/2 (3-31.2/2018/309) ar J.B., personas kods [..], par nekustamā īpašuma Pikāti 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9670 007 0049 zemes 1,07 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9670 007 0075 zemes 1,50 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām līdz 2031. gada 31. martam.

Noteiktas zemes nomas maksa 55,00 EUR apmērā par 1,0 ha gadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9670 007 0049 un 58,00 EUR apmērā par 1,0 ha gadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9670 007 0075. Ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, tad šādas noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Noteikts, ka nomnieks par iznomāto zemi maksā nekustamā īpašuma nodokli 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā arī nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 60,00 EUR apmērā, pamatojoties uz iznomātāja izrakstīto rēķinu

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit