Jaunumi

attēls

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

2021-05-05

5. jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases  vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

  • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
  • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.


Vēlēšanas topošajā Valmieras novadā

Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas, Strenču novadu pašvaldību iedzīvotājiem, atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai, būs jāizdara savas izvēle un jāievēl 19 Valmieras novada pašvaldības domes deputāti.  Līdz šim 8 pašvaldību domēs bija ievēlēti 94 deputāti.

Valmieras novada pašvaldības vēlēšanām ir iesniegti 9 saraksti ar 154 deputātu kandidātiem. Skatīt ŠEIT

Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi

Iecirkņa Nr.

Vēlēšanu iecirknis

Adrese

886

SEDAS KULTŪRAS NAMS

Parka iela 21, Seda, Strenču nov.

889

STRENČU KULTŪRAS CENTRS

Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču nov.

895

ĒVELES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

"Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov.

897

JĒRCĒNU TAUTAS NAMS

"Jērcēnmuiža", Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov.

902

PLĀŅU TAUTAS NAMS

“Muiža”, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov.

905

TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS

Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov.

910

VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS

Rīgas iela 10, Valmiera

911

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2A, Valmiera

912

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Zvaigžņu iela 4, Valmiera

913

VALMIERAS SKOLU DIENESTA VIESNĪCA

Ausekļa iela 25B, Valmiera

914

VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 3, Valmiera

915

VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 11, Valmiera

916

VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA

Meža iela 12A, Valmiera

917

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov.

918

RŪJIENAS KULTŪRAS NAMS

Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov.

919

BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE

"Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

920

BRENGUĻU PAGASTA PĀRVALDE

"Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov.

921

BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.

922

DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

"Straumes", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

923

IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE

"Papardes", Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov.

924

JERU PAGASTA PĀRVALDE

"Jeru Skola", Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov.

925

BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA

"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.

926

KOCĒNU KULTŪRAS NAMS

Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

927

KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS

Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

928

ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE

"Zirgu pasta stacija", Ķoņu pag., Naukšēnu nov.

929

LODES PAGASTA PĀRVALDE

"Lieplejas", Lode, Lodes pag., Rūjienas nov.

930

MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov.

931

NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

“Putniņi”, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.

932

RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

"Jaunķīši", Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

933

RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.

934

SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE

"Sēļu Muiža", Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov.

935

SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

936

VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS

Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

937

VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.

938

VECATES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov.

939

VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov.

940

ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS

Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

*Aktualizēts 19.04.2021.

             

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit