Jaunumi

attēls

Burtnieku novada pašvaldība aprīlī organizē vairākas nekustamo īpašumu izsoles

2021-03-18

Par nekustamā īpašuma Senlejas, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Senlejas, kadastra Nr. 9690 010 0005, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0155), adrese: ”Senlejas”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,85 ha izsoles sākumcena 3637,96 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.40. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Mazslaunes, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Mazslaunes, kadastra Nr. 9690 010 0154, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0154), adrese: ”Mazslaunes”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 2,57 ha izsoles sākumcena 8758,96 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Lauras” Rūpniekos, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Lauras, kadastra Nr. 9690 010 0247, Rūpniekos, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0245), adrese: ”Lauras”, Rūpniekos, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 3216 m², izsoles sākumcena 6762,66 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamo īpašumu Sauļi 69 Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti: Nekustamais īpašums Sauļi 69, kadastra Nr. 9678 006 0158, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 006 0158), adrese: Sauļi 69, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 600 m², izsoles sākumcena 1583,76 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Bēršas 3, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums Bēršas 3 kadastra Nr. 9678 005 0208, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 005 0208), adrese: Bēršas 3, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 605 m², izsoles sākumcena 2016,26 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 27.aprīlī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamo īpašumu Kaijas 5 un Līgotnes 70 Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti:

Nekustamie īpašumi –

Kaijas 5, kadastra Nr. 9690 003 0042, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 003 0043), adrese: Kaijas 5, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 593 m², izsoles sākumcena 2437,96 EUR.

Līgotnes 70, kadastra Nr. 9690 007 0082, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 007 0082), adrese: Līgotnes 70, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 609 m², izsoles sākumcena 1692,76 EUR.

Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021.gada 16.aprīlī plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15. aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamo īpašumu Krasta ielā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Atsavināmie objekti:

Nekustamie īpašumi - 

Krasta iela 2 , kadastra Nr. 9690009 0187,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0154), ar kopējo platību 2020 m², izsoles sākumcena 13 054,46 EUR;

Krasta iela 4, kadastra Nr. 9690 009 0188, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0155), ar kopējo platību 1869 m², izsoles sākumcena 14 249,46 EUR;

Krasta iela 6, kadastra Nr. 9690009 0189, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0156), ar kopējo platību 1794 m², izsoles sākumcena 13 949,46 EUR.

Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021.gada 16.aprīlī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15. aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit