Jaunumi

Aktuāla informācija lauksaimniekiem

2010-12-03

1. Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2010.gada 21.aprīļa lēmumu, ar ko atļauj piešķirt valsts papildu tiešos maksājumus Latvijā par 2010.gadu, papildu valsts tiešajam maksājumam par aitu mātēm 2010.gadā tiek piemērots samazinājuma koeficients 0,726375, līdz ar to atbalsts par vienu aitu māti ir 7,21 LVL. Papildu valsts tiešais maksājums par vienu nokauto vai eksportēto liellopu 2010.gadā, ņemot vērā noteikto eiro kursu, ir 22,69 LVL.

2. Veikti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos „Dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, ko šonedēļ izsludināja valsts sekretāru sanāksmē, kas paredz, ka visiem liellopu sugas dzīvniekiem pases tiek izsniegtas tikai gadījumos, kad dzīvnieks tiek izvests uz citu Eiropas Savienības (ES) valsti vai trešajām valstīm, ja to pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde. Savukārt informācija par liellopiem, kas tiek turēti un pārvietoti valsts teritorijā, tiek uzskaitīta elektroniskajā datubāzē.

3. 2010. gada 27. novembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 1057 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””. Līdz ar to par spēku zaudējušiem tiek atzīti MK noteikumi Nr. 754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.

Ar jaunajiem MK noteikumiem izdarīti vairāki grozījumi atbalsta saņemšanas nosacījumos pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Būtiskākie grozījumi:

  • precizēta pasākuma īstenošanas vieta. Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas, novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, un novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju (tas ir, Carnikavas, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Babītes novadus). Tas nozīmē, ka pasākuma atbalsts ir pieejams plašākā teritorijā nekā iepriekš bija noteikts.
  • papildināts atbalstāmo aktivitāšu saraksts. Papildu jau iepriekš noteiktajām aktivitātēm, atbalstam pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” varēs pieteikties arī jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) ierīkošanai un aprīkošanai uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma pakalpojumus, kā arī investīcijām vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē. Atsevišķi no būvniecības izdalīts, ka atbalstu var saņemt arī par tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveidi vai paplašināšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanu, ievērojot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas.
  • ņemot vērā grozījumus, jāievēro, ka aktivitāšu īstenošana atbalsta pretendentam jāuzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Iepriekš šāds nosacījums nebija.
  • atcelts nosacījums palielināt par 0,05 vismaz vienu no dzīvotspējas rādītājiem gadā pēc projekta īstenošanas.
  • atbalsta intensitāte vairs nav atkarīga no noteiktās pašvaldības grupas. Ar grozījumiem noteikts, ka atbalsta intensitāte atkarīga no aktivitātes:
  • 40% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – aktivitātēm „Esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana, jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) ierīkošana un aprīkošana uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma pakalpojumus”, „Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma iegāde” un „Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana”;
  • 50% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – aktivitātēm „Tūrisma pakalpojumu dažādošana” un „Investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē”.
  • jaunie MK noteikumi paredz arī izmaiņas iesniedzamo dokumentu sarakstā, kā arī vairākus tehniskus un redakcionālus grozījumus.

Ar citiem grozījumiem sīkāk var iepazīties jaunajos MK noteikumos Nr. 1057, kas atrodami šajā adresē: http://www.likumi.lv/doc.php?id=221795

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit