Jaunumi

attēls

Projekta ietvaros aicina darbā projektu vadītāju

2010-11-22

Burtnieku novada pašvaldība uz Eiropas Sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma  1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” realizācijas laiku aicina darbā PROJEKTU VADĪTĀJU

Burtnieku novada pašvaldība uz Eiropas Sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma  1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” realizācijas laiku aicina darbā PROJEKTU VADĪTĀJU.

Galvenie pienākumi:
Plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības attīstības jomā pašvaldībā  atbilstoši tiesību aktu prasībām. Izstrādāt novada izglītības koncepciju un izglītības attīstības politiku ilgtermiņā. Vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas tīkla projekta izstrāde un vadīšana.

Prasības pretendentam:
1. Augstākā izglītība un vismaz 3 gadu pieredze ar izglītības jomu saistītu projektu izstrādē un vadīšanā.
2. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības sajūta.
3. Zināšanas un iemaņas projektu izstrādē un vadīšanā  atbilstoši attiecīgās atbalsta programmas  normatīvajiem aktiem, zināšanas par izglītības koncepcijas izstrādi.
4. Darbam nepieciešamo datorprogrammu pārzināšana augstā līmenī, spēja profesionāli strādāt ar biroja tehniku.

Pieteikuma vēstuli un CV iesūtīt līdz 2010.gada 5.decembrim  pa pastu Vanagu iela 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219, pa faksu 64238257 vai e-pastu valmieras.pagasts@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 64238257.


ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009