Jaunumi

Apstiprina SIA "Renete" pakalpojumu tarifus

2010-11-17

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2010.gada 24.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RENETE“, vienotais reģistrācijas numurs: 44103001369, juridiskā adrese: Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232, (turpmāk – SIA „RENETE”) 2010.gada 23.septembra iesniegumu Nr.307/2010 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu un lūgumu apstiprināt SIA „RENETE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

2010.gada 10.novembrī Komisijas padome pieņēma lēmumu Nr.511 (prot. Nr.41, 19.p) ar kuru apstiprināja šādus SIA „RENETE” tarifus:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,41 Ls/m3 (bez PVN);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,54 Ls/m3 (bez PVN).
Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties 2010.gada 16.novembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.182 (4374), kā arī Komisijas mājas lapā http://www.sprk.lv.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009