Jaunumi

attēls

Vides likumdošanas prasību ievērošana ietekmē atkritumu apsaimniekošanas maksu

2010-11-02

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) ir sagatavojusi un nosūtījusi ZAAO veidojošo pašvaldību domēm izskatīšanai iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā 2011.gadam. ZAAO jau informēja,

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) ir sagatavojusi un nosūtījusi ZAAO veidojošo pašvaldību domēm izskatīšanai iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā 2011.gadam. ZAAO jau informēja, ka 2010.gada 17.sptembra dalībnieku sapulcē tika atbalstīts ZAAO valdes priekšlikums par uzņēmuma tarifu politiku 2011.gadam, kas paredzēja Ziemeļvidzemes reģionā izveidot divas tarifu zonas. Šobrīd blakus esošajos novados tarifi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atšķiras, bet ZAAO ir sagatavojis tarifa piedāvājumu pašvaldībām, kas paredz tikai divas tarifu zonas Ziemeļvidzemē - atsevišķi izdalot reģiona divas lielākās pilsētas, bet pārējos novados pašvaldībām tika iesniegta izskatīšanai vienāda atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Piedāvājot pašvaldībām izskatīt un apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu 2011.gadam, ZAAO ar dalībnieku domju deputātu atbalstu vēlas tuvāko gadu laikā atgriezties pie sistēmas, ka visiem Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem un uzņēmumiem par atkritumu apsaimniekošanu piemērotu vienādu maksu. Šāds princips ir noteiks ZAAO dibināšanas līgumā un darbojās reģionā līdz 2007.gadam. Plānotās izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā ir no 15% līdz 24% apmērā atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra šogad. Savukārt pašvaldībās, kurās līdz šim jau tika piemērota maksa 8,85 LVL par kubikmetru plus PVN maksas pieaugums plānots tikai 1% apmērā. 

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā  no 2011.gada 1.janvāra ir nepieciešamas, jo ZAAO ir jāpilda prasības par atkritumu apstrādi pirms noglabāšanas, kas noteiktas Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr. 474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”, kā arī pieņemtās izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā paredz nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos pieaugumu no 3 latiem par katru apglabāto tonnu uz 5 latiem. Poligonu apsaimniekošanas noteikumos noteiktās prasības par atkritumu apstrādi pirms noglabāšanas ir iestrādātās ņemot vērā Eiropas Savienības direktīvu prasības  un sākot ar 2010.gada 16.jūliju  no kopējās atkritumu masas jāatdala bioloģiski noārdāmos atkritumus un citus pārstrādājamos atkritumus, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu.

Lai varētu izpildīt likumdošanā noteiktās prasības, ZAAO realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana” ir izveidojis atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru, un ir iegādājies atkritumu smalcināšanas un šķirošanas iekārtas, kas nodrošinās sadzīves atkritumu šķirošanu un priekšapstrādi pirms atkritumu noglabāšanas, tādējādi samazinot noglabājamo atkritumu apjomu. Projekta realizācijai ZAAO ir saņēmis 85% ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kā rezultātā nebija nepieciešams papildus finansējums centra izveides investīcijām, tomēr ZAAO jānodrošina atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra ekspluatācijas izmaksu segšana. Uzsākot ekspluatēt mehāniskās šķirošanas iekārtas apglabājamo atkritumu daudzumus tiks samazināts vismaz par 20% un atkritumu apglabāšanas šūna kalpos ilgāk.

ZAAO Mārketinga daļas vadītāja Ieva Tabūne skaidro „Atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no divām komponentēm – no atkritumu savākšanas un transportēšanas maksas un atkritumu apglabāšanas tarifa. Atkritumu apglabāšanas tarifu veidojošo izmaksu pamatotību izskata un izvērtē Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Atkritumu apglabāšanas tarifs ir jāmaksā ikvienam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam vai iedzīvotājam, kurš nogādā atkritumus uz poligonu Daibe. Otra maksu veidojošā komponente - atkritumu savākšanas un transportēšanas maksu veido to pakalpojumu izmaksas, kurus ZAAO sniedz konkrētās pašvaldības teritorijā. Bet no nākamā gada ZAAO jāuzsāk atkritumu priekšapstrādes centra darbības ekspluatācija, lai ievērotu normatīvo aktu prasības un šo izmaksu segšanu ZAAO nevar nodrošināt no esošiem ieņēmumiem par atkritumu apsaimniekošanu, tādēļ ir nepieciešams mainīt atkritumu apsaimniekošanas maksu.”

ZAAO ir radījusi iespējas arī samazināt maksājumu apmēru par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. ZAAO aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot atkritumu šķirošanas iespējas – EKO punktus, EKO laukumus, konteinerus PET pudelēm, jo par šo konteineru tukšošanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Tāpat arī uzņēmēji var ietaupīt līdzekļus šķirojot atkritumus, jo par šķiroto atkritumu izvešanu ir jāmaksā krietni mazāka summa nekā par sadzīves atkritumiem, tāpat uzņēmēji var šķirotos atkritumus nogādāt uz reģiona EKO laukumiem. Šķirošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma atgādina – „saviem klientiem piedāvājam iespēju saņemt atlaidi maksai par sadzīves atkritumu izvešanu, izmantojot EKO laukumu atlaižu kartes. Papildus informāciju par atlaižu kartēm pieejama pie EKO laukuma pārziņiem vai ZAAO interneta mājas lapā.” 

SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kas jau 11 gadus pašvaldību uzdevumā sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā un apsaimnieko reģionālo atkritumu apglabāšanas poligonu „Daibe”. Atkritumu šķirošanas sistēmu ZAAO attīsta jau kopš 2001.gada. Nu jau desmito gadu uzņēmums darbojas arī vides izglītības jomā, veicot sabiedrības izglītošanas aktivitātes, lai uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti.


 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Tabūne
SIA ZAAO mārketinga daļas vadītāja
Tālr. 642 81250
Mob. tālr. 29160484
E-pasts: ieva@zaao.apollo.lv

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit