Jaunumi

attēls

Biedrības un nodibinājumi finansējuma pieprasījumus 2020. gadam var iesniegt līdz 30. novembrim

2019-11-20

Biedrības un nodibinājumi finansējuma pieprasījumus 2020. gadam Burtnieku novada pašvaldībā var iesniegt līdz 30. novembrim. Uz pašvaldības finansējumu un atbalstu var pretendēt biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Burtnieku novada administratīvajā  teritorijā un kuru aktivitāšu īstenošana  pamatā  notiek  Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, izņemot biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, pašvaldība piešķir atbilstoši noteikumiem “Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem”.

Noteikumi (pievienotais fails)

Pielikumi (pievienotais fails)


Biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, pašvaldība finansējumu piešķir atbilstoši noteikumiem “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”.

Noteikumi (pievienotais fails)

Pārskats par iepriekšējo gadu (biedru skaits) (pievienotais fails)

Pārskats par iepriekšējo gadu (organizēto pasākumu saraksts) (pievienotais fails)

Pārskats par iepriekšējo gadu (sportiskie sasniegumi) (pievienotais fails)

Biedrības plānoto Burtnieku novadā organizējamo pasākumu saraksts (pievienotais fails)

Finansējuma izlietojuma tāme (pievienotais fails)

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu (pievienotais fails)

Visi pielikumi kopā (pievienotais fails)

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009