Jaunumi

attēls

Burtnieku novada pašvaldība izsola

2019-10-18

8. novembrī Burtnieku novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisija Valmieras pagasta pārvaldē rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais objekts atrodas Viestura laukumā 2A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā (kadastra numurs 9690 008 0259), kas sastāv no būves (katlu mājas) ar kadastra apzīmējumu 96900080259001 ar kopējo platību 721,0 m²  un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0699 2430,0 m² platībā; Objekta atsavināšanas sākumcena: 68 429,57 EUR.

Plašāka informācija: https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/pasvaldiba/izsoles//

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009