Jaunumi

attēls

20. oktobra domes sēdes darba kārtība

2010-10-15

20. oktobrī plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

20. oktobrī plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

Sēdes darba kārtība:
1.    Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete””  nosaukuma maiņu
2.    Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu
3.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā
4.    Par nolikuma SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS Alejas ielā 4A,Rencēnos Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā apstiprināšanu
5.    Par piedalīšanos projektu konkursā
6.    Par Burtnieka novada pašvaldības biedra statusu biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija” 
7.    Par Burtnieku novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu
8.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu
9.    Par zemes nomas līguma slēgšanu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzturēšanai Ēveles pagastā, Burtnieku novadā
10.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Burtnieku novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu
11.    Par amata pienākumu daļēju pārtraukšanu uz laiku saglabājot mēnešalgu
12.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības  štatu sarakstā
13.    Par Burtnieku novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadales kārtību
14.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””
15.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu””
16.    Par konkursa „Burtnieku novada sporta laureāts 2010”  nolikuma apstiprināšanu
17.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” darbības izbeigšanu
18.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zv/s Koksala 300 m uz 3 gadiem (11.08.10. iesniegums)
19.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Matīšu pag. Jāņa Eglīša zv/s 300 m uz trīs gadiem
20.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zv/ Mezgli 125 m uz 3 gadiem
21.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar z/s Rūķīši 325 m  uz 3 gadiem
22.    Par cirsmu izsoli
23.    Par zemes nomu (Sedas stāvlaukums)
24.    Par nosaukuma piešķiršanu
25.    Par zemes īpašuma “Purgulas” sadalīšanu
26.    Par samaksas apmēra samazināšanu zemei ´´Kociņi´´, Burtnieku pagasts
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Rūķīši ´´ un ´´Rūķīši 4´´,Vecates pagasts - Burtnieku pagasts
28.    Par zemes īpašuma “Gaitnieki” sadalīšanu
29.    Par zemesgabalu atdalīšanu
30.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
31.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Papildus jautājumi:
32.    Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit