Jaunumi

attēls

Atskats projekta “Burtnieka Divdienis: stāstu un stāstītprasmes apguves darbnīcas skolēniem un pedagogiem” norisēs

2019-08-07

Agita Lapsa, projekta koordinatore

Lūkojoties uz Vidzemes stāstnieku veikumu šajā vasarā, spilgtākais un nozīmīgākais notikums ir biedrība TKIC "KasTe" un Vidzemes stāstnieku kopīgi rīkotā stāstu un stāstītprasmes attīstīšanas darbnīca skolēniem un pedagogiem “Burtnieku Divdienis”, kas norisinājās 8. jūnijā Burtniekos.

Darbnīcas pedagogiem vadīja stāstniecības eksperti Māra Mellēna un Guntis Pakalns, bet skolēni darbojās kopā ar Vidzemes stāstniekiem. Īpašu ietvaru apmācību procesam piešķīra Burtnieka ezera tuvums, muižas parks, kas bagāti ar kultūrvēsturiskām, estētiskām un dabas vērtībām.

Darbnīcas pirmā nodarbība, kas vienlaikus bija arī savstarpējās iepazīšanās laiks, bija veltīta balss iespēju apzināšanai un izmantošanai, runas ritma un melodiskuma vingrinājumiem. Tajā tika izmantoti dažādi ritma un sitamie instrumenti, rotaļu un sasaukšanās elementi, kas plaši atrodami skautu repertuārā.

Nākamajā nodarbībā Burtnieka krastā tika iezīmēta visas dienas tēma - “Zilā”. Ar stāstu par Zilo jūras govi, bērni tika aicināti radīt savu stāstu par ZILO krāsu. Darbs pie šīs tēmas, darbojoties pāros un nelielās grupās, norisinājās visu dienu. Kopīgi radītie stāsti tika nostiprināti ar vairākkārtīgu stāstīšanu dažādām klausītāju grupām un atšķirīgās situācijās. Stāsti tika analizēti, līdz beidzot, kā priekšnesumi stāstu vakarā celti priekšā klausītājiem.

Dienas gaitā darbnīcas dalībnieki devās izbraukumā ar kuģīti "Made Marija" un klausījās kapteiņa stāstus par Burtnieka ezera bagātībām, no dabas materiāliem veidoja stāstnieka amuletus un rokassprādzes. Darbošanās Burtnieku muižas parkā un Vīsraga dabas takā, iepazīstināja bērnus un pedagogus ar dabas daudzveidību un apkaimes kultūrvēsturi un nemateriālo kultūras mantojumu. Te tika apgūtas teikas un nostāsti, un katram dalībniekam bija iespēja uzklausīt stāstnieku padomus, atrast savu klausītāju un vairākkārtīgi vingrināties stāstīšanā.

Stāstu klausīšanās un stāstīšana neformālos apstākļos, ārpus ierastās mācību vides, kalpo par vienu no daudzveidīgām mācīšanas formām, kas ne tikai paplašina skolēnu zināšanas, bet arī spēj radīt emocionālo fonu – līdzpārdzīvojumu stāstam, prieku par savu uzdrīkstēšanos, par iegūtu interešu draugu. Šeit notika mācīšanas un savstarpējas mācīšanās process. Ikviena dalībnieka vērtīgs ieguvums ir atgriezeniskā saikne, kad katram dalībniekam ir iespēja uzstāties un demonstrēt savas jauniegūtās zināšanas un prasmes.

Darbnīca noslēgumā pedagogi un skolēni kopīgi sanāca Burtnieku kultūras centrā uz atvērtu stāstu un danču vakaru “Stāstus BURT man NIEKS!”. Te kuplā skaitā bija ieradušies bērnu vecāki un ģimenes locekļi, tāpat arī interesenti. Muzikālo ietvaru bija sagatavojusi un dančus ierādīja folkloras kopa “ORE” no Amatas novada.

Darbnīcu noslēdzot, pedagogi saņēma apliecību par 8 stundu profesionālās pilnveides programmas apguvi “Stāsti un stāstītprasme - palīgs caurviju kompetenču veidošanai mācību un audzināšanas procesā”, bet skolēni – apliecinājumu par dalību stāstītprasmes apguves darbnīcā.

Fotoieskats darbnīcas norisēs: ŠEIT.

Dažas atziņas, kas izskanēja projekta norises izvērtēšanā:

 • Bērni darbnīcas laikā uzrādīja ļoti labas radošā stāstīšanas prasmes. Latvijas izglītības kopainā jaunajai paaudzei tā ir liela problēma.
 • Pedagogi ļoti labi uztvēra, precīzi izpildīja un saprata ieteikumus. Bija sanākuši īstie cilvēki, kas gatavi darboties stāstniecības jomā.
 • Bija kompakta koncerta programma, kas demonstrē prasmīgu darbu ar dalībnieku sagatavotiem priekšnesumiem.
 • Latvijas stāstniecības jomā tā ir pirmā darbnīca, kur apmācības procesā kopā darbojas skolēni un pedagogi. Iemesls lepoties un dalīties pieredzē.
 • Bija maza fetivāla sajūta.

Bērnu atziņas:

 • patika, ka jāizdomā pašiem savi stāsti, uzdevumi,
 • patika radīt stāstu, gribētu vēl pievienot arī pašu veidotas ilustrācijas,
 • gribētu vairāk gatavot ar rokām, radīt lietas,
 • vēlas, lai stāstnieki palīdz slīpēt priekšnesumus, grib dzirdēt vairāk ieteikumus un padomus,
 • vēlas darboties aktiermeistarības darbnīcā,
 • patika saldējums, vēlētos vēl vairāk,
 • nākošgad grib turpināt atkal, bet divas dienas, grib stāstīšanu vakarā – to sajūsmināti atbalstīja visi dalībnieki,
 • grib peldēties.

Projekta norises veiksmīgi tika realizētas pateicoties daudzu iesaistīto pušu kopīgai sadarbībai. Paldies Mārai Mellēnai un Guntim Pakalnam par pedagogu nodarbību sagatavošanu un vadīšanu, kā arī projekta konsultēšanu; Burtnieku novada MJIC vadītājai Daigai Kīnai un Burtnieku pagasta kultūras centra vadītājai Ingūnai Vinterei par darbnīcas un stāstu vakara norises telpu nodrošināšanu, lielisko atmosfēru, kuru baudījām; Sarmītei Dukulei par gardajām matītēm; kruīza laivas “Made Marija” kapteinim Ojāram Beķerim par ceļojumu Burtniekā; Lāsmai Mednei par Burtnieku Divdieņa vizuālā tēla izveidošanu; folkloras kopai ORE par muzikālo sniegumu.

Projektu “Burtnieka Divdienis: stāstu un stāstītprasmes apguves darbnīcas skolēniem un pedagogiem” ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts meži fonda finansiālu atbalstu realizē biedrība TKIC "KasTe" un Vidzemes stāstnieku kopa.

Notikumu atbalsta Burtnieku novada pašvaldība un Latvijas stāstnieku asociācija.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Novembris 2019     
1 23
45 678 910
11121314 15 16 17
181920212223 24
252627 2829 30

Tuvākie pasākumi

  FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit