Jaunumi

attēls

Uzsākta Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana

2019-06-21

Ar 2018. gada 19. septembra Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu uzsākta Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2019. gada janvārī un februārī organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, februārī rīkotas tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību.

Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcija nodota publiskajai apspriešanai, kuras termiņš noteikts no 2019. gada 21. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta redakciju un izteikt viedokli, piedaloties sanāksmēs vai iesūtot to rakstiski.

Publiskās apspriešanas laikā ar 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

  • Burtnieku novada pagastu pārvaldēs;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Ikviens interesents aicināts piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, kurās piedalīsies dokumenta izstrādātāji un pašvaldības vadība. Sanāksmes notiks 2019. gada:

2. jūlijā plkst. 17.00 Vecates pagasta kultūras centrā,

2. jūlijā plkst. 19.00 Matīšu Tautas namā,

3. jūlijā plkst. 17.00 Burtnieku pagasta kultūras centrā,

3. jūlijā plkst. 19.00 Rencēnu pagasta kultūras namā,

4. jūlijā plkst. 17.00 Ēveles Tautas namā,

4. jūlijā plkst. 19.00 Valmieras pagasta kultūras namā.


Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 18.jūlijam:

  • Klātienē Burtnieku novada pašvaldības administrācijā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā;
  • Klātienē Burtnieku novada pagastu pārvaldēs;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: (Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Burtnieku novads, LV-4219);
  • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv;
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Attīstības programmas izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Burtnieku novada pašvaldību.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Valēriju Seili (valerijs.seilis@burtniekunovads.lv, tālr. 26197174).

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Septembris 2019     
1
2345678
910111213 1415
161718 19 20 2122
23 24252627 2829
30

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit